Lespakket Sleutel tot Veilig Verkeer

Het Lespakket Sleutel tot Veilig Verkeer laat toekomstige bestuurders op een interactieve manier kennis maken met de verkeersveiligheid. De onderwerpen rijden onder invloed van alcohol en drugs komen via voorlichting, een parcours en via rollenspellen aan de orde.

Beoordeling 

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product. 

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, 06-30 00 60 25
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Bij het Lespakket Sleutel tot Veilig Verkeer geeft het campagneteam op interactieve wijze les op een middelbare school. De les gaat over verkeersveiligheid, met de nadruk op rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Het lespakket duurt 100 minuten, meestal komt dit overeen met 2 lesuren.

Korte karakteristiek

Het Lespakket Sleutel tot Veilig Verkeer is opgebouwd uit verschillende onderdelen: (1) kennismaking, stellingen en voorlichting, (2) parcours met alcohol- en drugsbril, (3) rollenspel en (4) safety deal.
Bij alle onderdelen komt de werkvorm peer-to-peer terug. 

Methodiek

Het programma maakt gebruik van drie werkvormen: (1) peer-to-peer (2) instructie en interactie, (3) samenwerkingsvorm en (4) spelvorm

Inzetbaarheid en gebruikersvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op Middelbare (bovenbouw) scholen en MBO. Het programma duurt maximaal 100 minuten (2 lesuren), het campagneteam neemt alle benodigde materialen mee. Alle onderdelen kunnen binnen, er is een beamer en scherm nodig en voor het parcours hebben we ruimte nodig.

Aanvullende informatie

  • Op de website van www.ryd.nl staat het programma omschreven.

Evaluatieonderzoek

Er is nog niet voor ieder van de onderdelen waaruit dit programma bestaat een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Deze worden nog uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
12-16 jaar, 16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk