Kenniscatalogus

Publicatiedatum 01-06-2024
Uitgever Buro TAB en Contact Onderwijsadviesbureau

Verkeerskwis

De Verkeerskwis biedt verkeerseducatie voor groep 6 in een competitieve en theatrale setting, met online toetsing, klassikale nabespreking, verdiepende opdrachten en een interactieve finale.

Publicatiedatum 06-05-2024
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

Rondje Verkeer mini

Methode die op laagdrempelige wijze kinderen laat kennismaken met de gevaren van het verkeer. Daarnaast maakt het ook ouders bewust van hun rol en voorbeeldfunctie in het verkeer.

Publicatiedatum 21-03-2024
Uitgever TeamAlert

Muurvast

Groepsdruk beïnvloedt jongeren in verkeersveiligheid. Project Muurvast bevordert weerbaarheid tegen groepsdruk door spellen, opdrachten en het ontwikkelen van ‘gouden tips’.

Publicatiedatum 11-12-2023
Uitgever Responsible Young Drivers

Fietsverlichting

Fietsverlichtingscampagne tijdens spits: Team bevordert bewustwording over fietszichtbaarheid, geeft gratis lampjes aan fietsers zonder verlichting. Uitgevoerd in donkere herfstspitsen voor optimale impact op veiligheid.

Copyright Stand Up For Your Ride
Publicatiedatum 11-12-2023
Uitgever VeiligheidNL

Stand up for your ride

Workshop voor jongeren die de verkeersveiligheid bevordert. Deelnemers leren elkaar aanspreken op risicovol rijgedrag, met focus op gedeelde verantwoordelijkheid van bestuurder en passagier. Na 1,5 uur hebben ze praktische handvatten.

Publicatiedatum 11-12-2023
Uitgever CRT Raalte

E-bike informatiedagen voor senioren Gemeente Raalte

De E-bike infodagen voor senioren zijn dagen waarop informatie en praktische fietsoefeningen worden aangeboden aan 10-20 senioren die een E-bike gebruiken of willen gaan gebruikten.

Publicatiedatum 01-12-2023
Uitgever ANWB

ANWB Streetwise Digitaal

In deze doorlopende digitale leerlijn werken kinderen door middel van interactieve oefeningen op een speelse manier aan hun verkeerskennis op school. De lessen zijn door leerkrachten flexibel in te delen.

Screenshot uit de VR-game Virtual OV. De foto toont een virtuele halteplaats met wachtende passagiers en een naderende bus.
Publicatiedatum 01-12-2023
Uitgever Changefied

Virtual OV

Virtual OV is een VR-platform dat leerlingen helpt zelfstandig OV te gebruiken, met realistische scenario’s en trainingen. Het is speciaal voor neurodivergente mensen, maar nuttig voor alle leerlingen.

Publicatiedatum 05-10-2023
Uitgever Responsible Young Drivers

Crashtest

Crashtest-campagne: Simuleert veilig frontale botsingen met jongeren op stoelen, onthult gevolgen van geen gordel bij verschillende snelheden (40-50 km/u). Meet reactiesnelheid en benadrukt veilig rijden met uitleg over gordels en airbags

Publicatiedatum 29-09-2023
Uitgever VeiligheidNL

Fight Your Inner Monkey

Fight Your Inner Monkey heeft tot doel jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar bewuster te maken van de aanwezigheid en invloed van groepsdruk.

Publicatiedatum 20-09-2023
Uitgever Veilig Verkeer Nederland

Remweg op de fiets

Les rond remwegen en stopafstanden. Na een theoretisch gedeelte gaan leerlingen praktisch aan de slag met het opmeten van hun eigen stopafstand bij verschillende snelheden.

Publicatiedatum 20-04-2023
Uitgever Groeien met die Fiets en BYCS

START Fietsen

START fietsen leert kinderen van 2-6 jaar fietsen op kinderopvang of school. Belangrijk element is dat ouders/verzorgers hierbij nadrukkelijk worden betrokken. Voor een periode van 3-6 maanden krijgen de peuteropvang of groepen