Toetsing en beoordeling

Waarom een toetsing? 

Bij subsidieverstrekkers ontstond de wens om meer te willen weten over de ‘kwaliteit’ van producten. Daarom wordt sinds 2012 op verzoek van de provincies en Regionale Ondersteuningsbureau’s Verkeersveiligheid (ROV’s) producten op een reeds door experts beschreven kwaliteitseisen getoetst. Aangezien veel effectevaluaties toentertijd ontbraken is ervoor gekozen om te kijken of producten in de basis op een tiental punten goed ontwikkeld zijn. Deze punten zijn uitgewerkt in opdracht van CROW-KpVV door adviesbureau Royal HaskoningDHV in een Educatieve Checklist.

Provincies en regio’s gebruiken de Toolkit om tot een keuze te komen welke projecten zij willen subsidiëren. Dit geldt voor diverse doelgroepen, van leerlingen op scholen tot ouderen. De eisen van subsidieverstrekkers rondom een product dat op de toolkit staat verschillen per regio. De ene provincie stelt ander eisen dan een andere provincie. Wil je weten hoe dat bij jouw regio is? Neem dan contact op met de desbetreffende provincie/ ROV/ vervoerregio om na te gaan wat de bijbehorende eisen zijn. 

Wat wordt er getoetst?

Over het algemeen worden de volgende punten getoetst:

  • Of het product goed is gedocumenteerd;
  • Of er goed over een aantal ontwikkelvragen is nagedacht;
  • Of er aandacht is voor evaluatie en kwaliteitsverbetering.

De toetsingen worden uitgevoerd door adviesbureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) in opdracht van en samenwerking met CROW. De toetsing wordt uitgevoerd aan de hand van de Educatieve Checklist. Lees hier meer over het toetsingsproces.

Beoordeling

Per onderdeel kunnen maximaal vijf sterren worden behaald. De gehele Checklist Verkeerseducatie vind je hier. Per stap zijn er maximaal 5 sterren te behalen. Hieronder zie je een beknopt overzicht van de 10 hoofdcriteria, zoals deze beschreven worden in de checklist.

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★
* De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product