Over verkeerseducatie

Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we ‘permanente verkeerseducatie’. 
 

Wat is permanente verkeerseducatie?

Permanente verkeerseducatie (PVE) staat voor de gedachte dat er educatieprojecten worden aangeboden voor elke leeftijdsgroep en elke vervoerswijze. Het doel is het creëren van voorwaarden voor verkeersveilig gedrag. Permanente verkeerseducatie wil zeggen: het geheel van opeenvolgende en in een doorlopend verband samenhangende activiteiten die leiden tot het behoud van gewenst verkeersveilig gedrag of tot een verandering van het verkeersgedrag.

Binnen permanente verkeerseducatie worden zes doelgroepen onderscheiden. De indeling in doelgroepen is gebaseerd op een combinatie van leeftijd en vervoersmodaliteit. Het gaat om de volgende zes groepen:

  • 0 tot 4 jaar (vroeg- en voorschoolse educatie)
  • 4 tot 12 jaar (basisschool)
  • 12 tot 16 jaar (voorgezet onderwijs)
  • 16 tot circa 25 jaar (beginnende bestuurders)
  • 25 tot circa 60 jaar (rijbewijsbezitters)
  • Vanaf circa 60 jaar (oudere verkeersdeelnemers)

Leerdoelen

Vanuit de doelgroepen worden specifieke leerdoelen geformuleerd die aan bod komen in een verkeerseducatief product of programma. In het leerdoelendocument zijn per (sub)doelgroep leerdoelen uitgewerkt die als basis kunnen dienen voor de leerdoelen van jouw eigen product. Het leerdoelendocument biedt inspiratie om uit te putten. Niet alle geformuleerde leerdoelen hoeven terug te komen in jouw eigen programma.

De toolkit verkeerseducatie

Deze website is ontwikkeld voor twee doelgroepen: de gebruiker van educatieve interventies en de producenten ervan. Als gebruiker kan je het onderdeel kenniscatalogus in deze webomgeving gebruiken om gemakkelijk het juiste hulpmiddel te kiezen voor jouw situatie. Als producent kun je gebruik maken van de checklist en diverse hulpmiddelen onder het kopje Meer informatie. Zo ontwikkel je goed onderbouwde educatieve programma’s. Op de pagina Over de Toolkit Verkeerseducatie vind je meer informatie en achtergronden.