Hulpmiddelen voor een toetsing

Een toetsing is voornamelijk een middel om jouw product verder te helpen en door te ontwikkelen. Om je op weg te helpen zijn er een aantal hulpmiddelen vanuit ons beschikbaar:

Microlearnings Checklist verkeerseducatie

De stappen uit de Checklist verkeerseducatie worden verder toegelicht in 5 microlearning videos. Zo heb je extra houvast bij het voorbereiden van de aanmelding van jouw product voor de Toolkit Verkeerseducatie.

Samenhang tussen de checkliststappen

Stap 1 – De keuze van het te beïnvloeden gedrag

Stap 2 – De doelgroep

Stap 3 – De leerdoelen

Stap 4 – De didactische uitgangspunten