Het toetsingsproces

Ben je producent en wil je een product aanmelden voor de Toolkit Verkeerseducatie? Dat kan! Hieronder kun je lezen wat daarvoor nodig is. Wil je meer achtergrondinformatie met betrekking tot de toetsing en beoordeling kijk dan hier.

Het toetsingsproces verloopt als volgt:

1. Controle product

Je hebt een verkeerseducatief product dat je graag wilt laten toetsen. Wat fijn! Een eerste stap om te controleren of jouw product passend is voor een toetsing is om de volgende punten na te gaan bij het product. Een product moet minimaal voldoen aan de volgende criteria.

Het product:

 • is gericht op een specifieke doelgroep;
 • behandelt een onderwerp waar leerdoelen uit het leerdoelendocument aan gekoppeld kunnen worden;
 • heeft positieve invloed op de kennis, vaardigheid of motivatie van de doelgroep;
 • voldoet aan de Handleiding Verkeerseducatie
 • is gemakkelijk in te zetten, te implementeren, en uit te voeren;
 • is up-to-date (bij voorkeur niet ouder dan vijf jaar);
 • is geen campagne, poster, korte les, actie of reclamemateriaal;

Voldoet het product aan alle bovenstaande punten? Zo ja, ga dan naar de volgende stap (volg stappen 2 t/m 10)

Voldoet jouw product niet aan alle bovenstaande punten? Gaat het bijvoorbeeld om een actie, korte les, campagne, poster? Dan hebben we hiervoor een aparte pagina ingericht, zie hier. Twijfel je waar jouw product past? Neem dan contact op.

2. Aanmelden product

Jouw product voldoet aan de eisen voor een toetsing. Je meldt het product aan bij verkeerseducatie@crow.nl en neemt hierin de onderstaande vragen en bijbehorende antwoorden in op.

 • Heb je al eens eerder een product laten toetsen voor de Toolkit Verkeerseducatie?
 • Geef aan om wat voor een soort toetsing het gaat.
  • Wil je een nieuw product toetsen?
  • Gaat het om een volledige hertoetsing van een al eerder getoetst  product?
  • Gaat het om toetsing van een losse effectmeting (alleen stap 10)?
 • Mocht er een effectmeting zijn gedaan voor het product, in welk jaar was dit?
 • Wanneer verwacht je de materialen gereed te hebben voor toetsing (mm/jjjj)?
 • Wil je het interview van de toetsing digitaal of fysiek (in Utrecht) laten plaatsvinden?

3. Beschikbaarheid

In afstemming wordt gekeken of er een plek beschikbaar is om jouw product te toetsen in de aangegeven periode. Dit wordt in samenspraak bekeken. We hebben per jaar een aantal beschikbare plekken i.v.m. subsidies. Het kan voorkomen dat we je moeten teleurstellen. Uiteraard doen we onze uiterste best om per jaar zo veel mogelijk toetsingen uit te voeren.   

4. Inplannen datum

Vanuit Royal HaskoningDHV wordt een toetsdatum gepland. Op de geplande datum zal er bij een (her)toetsing een interview plaatsvinden van +/- 1-2 uur. (Hierbij opgemerkt: bij het beoordelen van een losse effectmeting (stap 10) vindt geen interview plaats.) Dit interview vindt bij voorkeur digitaal plaats, maar kan eventueel fysiek gehouden worden. Ter voorbereiding op het interview dienen uiterlijk twee weken van tevoren alle benodigde documentatiematerialen aangeleverd te zijn bij educatieve.checklist@rhdhv.com. Hieronder staan de benodigde documentatiematerialen op een rij:

 • Een zelf ingevulde Checklist Verkeerseducatie voor het eigen product
 • Docentenhandleiding
 • Gebruikte lesmaterialen voor in de klas (bijv. powerpoint, boekje, digitale omgeving, etc.)
 • Achterliggende documentatie

5. Hulpmiddelen voor doorontwikkeling

Een toetsing is voornamelijk een middel om het eigen product verder te helpen en door te ontwikkelen. Om je op weg te helpen zijn er een aantal hulpmiddelen vanuit ons beschikbaar. Hieronder volgt een opsomming met relevante (achtergrond)documenten:

Let op! Stap 1 t/ 9 hebben van een getoetst product hebben geen vervaldatum. Stap 10: de effectmeting mag niet ouder zijn dan 5 jaar, anders gaat de score van de effectmeting naar 1 ster.

6. Dag van het interview

Het is de dag van het interview! In de afgelopen twee weken hebben twee toetsers van Royal HaskoningDHV alle stukken bekeken en op basis van hun bevindingen de concept beoordeling Checklist Verkeerseducatie ingevuld. Tijdens het interview zullen alle stappen stuk voor stuk worden langsgelopen. Tijdens het interview is de producent, een toetser van RHDHV en een procesbegeleider/ notulist van het Toolkit Team aanwezig. Je krijgt na afloop van het interview de ingevulde concept beoordeling (vanuit CROW), opgestuurd met daarbij de zaken die tijdens het interview zijn besproken. Aan het einde van het interview wordt een datum afgesproken voor het aanleveren van de aangepaste, definitieve documentatie. De deadline is standaard twee weken na het ontvangen van de concept beoordeling.

7. Aan de slag met feedback

Na het interview kun je aan de slag met de verkregen feedback. Het verschilt per product of het nog om grote wijzigingen gaat of niet. Als je wijzigingen doet in je eigen documentatie kun je dit aangeven door de tekst te arceren of de tekst in een gekleurd lettertype te zetten. Op die manier is het in een opslag duidelijk welke wijzigingen hebben plaatsgevonden. Je stuurt de aangepaste stukken op voor de afgesproken deadline naar de aanwezige toetser van Royal HaskoningDHV, educatieve.checklist@rhdhv.com en verkeerseducatie@crow.nl. Hierna gaan de toetsers aan de slag met de definitieve beoordeling.

8. Definitieve beoordeling

De definitieve beoordeling ontvang je van CROW. Hierbij ontvang je een uitgebreid ingevulde Checklist Verkeerseducatie en de toelichting van het eindoordeel. De definitieve versie is uiteindelijk hetgeen dat wordt opgenomen in de Toolkit Verkeerseducatie. Bij ontvangst van de definitieve beoordeling ontvang je ook de verdere informatie voor de factuur. 

9. Invullen formulier

En nu? Om jouw product op te nemen in de Toolkit Verkeerseducatie vragen we je een formulier in te vullen met de benodigde informatie. Ook is het belangrijk om een rechtenvrije foto of een logo aan te leveren, zodat deze zichtbaar is op de Toolkit Verkeerseducatie.

10. Publicatie in de toolkit

Je krijgt bericht als het product online staat op de Toolkit Verkeerseducatie met de vraag om deze voor een laatste keer te controleren. Gefeliciteerd! Jouw product staat op de Toolkit Verkeerseducatie.

Kosten van een toetsing:

Prijzen 1-1-2024 
Nieuwe toetsing€500,- (excl. btw)
Hertoetsing van een bestaand product op de Toolkit€500,- (excl. btw)
Toetsing effectmeting (stap 10)*€400,- (excl. btw)
* Een losse effectmeting is alleen mogelijk wanneer het verkeerseducatieproduct niet te veel aanpassingen heeft ondergaan. Een effectmeting is onlosmakelijk verbonden aan het product. Wanneer er veel aanpassingen zijn gedaan aan een product en stap 10 wil ook worden getoetst is het verstandiger om een hertoetsing in te plannen. Het plannen van een toetsing van een losse effectmeting wordt in overleg gedaan.