Rijopleiding in stappen (RIS)

De RIS is een moderne modulair opgebouwde rijopleiding voor het rijbewijs B met een fors hoger slagingspercentage (gemiddeld 15 tot 20% hoger dan bij een traditionele opleiding). Een leerling krijgt met de RIS een rijopleiding die niet uitsluitend aandacht besteed aan technische vaardigheden en de oplossing van de standaard verkeersopgaven.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: rijopleidinginstappen@cbr.nl 
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Voor de rij-instructeur: om de RIS te mogen uitvoeren, dienen rij-instructeurs een training tot RIS-instructeur te hebben gevolgd. Voor deze opleiding is speciaal cursusmateriaal ontwikkeld. Voor de leerling: Voor de leerling is een speciaal RIS-werkboek ontwikkeld. Dit RIS-werkboek is bedoeld om thuis de praktijklessen voor te bereiden. De leerlingen worden opgeleid aan de hand van modules en scripts.

Korte karakteristieken

De RIS is een moderne modulair opgebouwde rijopleiding voor het rijbewijs B met een fors hoger slagingspercentage (gemiddeld 15 tot 20% hoger dan bij een traditionele opleiding). Recent, 2021, is een nieuw praktijkboek voor de RIS-instructeur (Handboek voor de RIS-instructeur) ontwikkeld. Hierin wordt meer nadruk gelegd op de hogere orde vaardigheden: het ontwikkelen van inzicht in het verkeer, maar ook inzicht in jezelf (zelfreflectie) en de afstemming van wat je kan in relatie tot wat de situatie van je verlangt (ook wel aangeduid met de term ‘kalibratie’).

Methodiek

De RIS werkt met een beoordelingsstappenplan aan de hand van zogenaamde handelingsscripts: handige ‘kant en klare’ oplossingen voor allerlei standaard verkeersopgaven (van wegrijden tot invoegen op de autosnelweg). In totaal doorloopt een leerling in de RIS vier modules. Elke module sluit af met een toets: 

  • Module 1: Voertuigbeheersing: toets 1 wordt afgenomen door een RIS-instructeur. 
  • Module 2: Eenvoudige verkeerssituaties: toets 2 wordt door een de RIS instructeur afgenomen. 
  • Module 3: Complexe verkeerssituaties:  toets 3 (RIS-toets) wordt afgenomen door een RIS-examinator van het CBR 
  • Module 4: Verantwoord (rij)gedrag: het RIS-examen wordt afgenomen door een RIS-examinator van het CBR. 

In de laatste fase van de opleiding legt de RIS een sterke nadruk op het ontwikkelen van inzicht in het eigen rijgedrag (zelfreflectie) en op afstemming van wat iemand (denkt dat hij) kan en wat de situatie van hem verlangt (kalibratie). In feite probeert RIS in die laatste fase een basis te leggen voor ‘verder leren in het verkeer’. Immers, ook in de eerste jaren van zijn automobilistencarrière zal iemand nog zelf de voor hem meest optimale oplossingen voor een veilige en verantwoorde verkeersdeelname moeten vinden. 

Inzetbaarheid en gebruikersvoorwaarden

Inmiddels is de RIS landelijk ingevoerd en zijn er in totaal meer dan 2.000 RIS-instructeurs met een geldige RIS-certificering actief, verspreid over het hele land. Dit betekent dat elke leerling bij hem in de buurt een RIS-instructeur moet kunnen vinden. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

De RIS-opgeleide leerlingen hebben een slagingspercentage dat 15 tot 20 %-punten hoger is dan dat van regulier opgeleide leerlingen.

Conclusie

Een leerling krijgt met de RIS een rijopleiding die niet uitsluitend aandacht besteedt aan technische vaardigheden en de oplossing van de standaard verkeersopgaven. De RIS leidt op voor een zelfstandige verkeersdeelname en staat uitgebreid stil bij zaken als ritvoorbereiding, risico’s van verkeersdeelname en de zwakke en sterke punten van iemands rijgedrag. Tevens is aandacht voor persoonlijke factoren die van invloed kunnen zijn op het rijgedrag. De RIS is daarmee een rijopleiding die in feite het hele scala van leerdoelen afdekt.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
CBR
Doelgroep
16-25 jaar
Onderwerp
Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk