Over de Toolkit Verkeerseducatie

Voor wie is de Toolkit Verkeerseducatie bestemd?

Bij subsidieverstrekkers ontstond de wens om een centrale plek te creëren voor verkeerseducatieve producten. Daarom is sinds 2012 op verzoek van de provincies en Regionale Ondersteuningsbureau’s Verkeersveiligheid (ROV’s) de Toolkit Verkeerseducatie in het leven geroepen. De Toolkit is ontwikkeld voor twee doelgroepen: de gebruiker en de producent.

Gebruiker

Als gebruiker kan je de Toolkit gebruiken om gemakkelijk het juiste hulpmiddel te kiezen voor jouw situatie. In het onderdeel Kenniscatalogus vind je een overzicht van de ontsloten verkeerseducatieve interventies. Je kunt gebruik maken van de filters om zo bij hulpmiddelen uit te komen die je het beste kunnen ondersteunen. Ook subsidieverleners zoals provincies en vervoerregio’s gebruiken de Toolkit Verkeerseducatie in verschillende mate om hun subsidies toe te wijzen. Voorbeelden van gebruikers zijn peuterspeelzalen en scholen, maar ook ouderenbonden, fietsclubs en provincies.

Producent

Als producent kun je gebruik maken van de checklist en diverse hulpmiddelen onder het kopje Meer informatie en zo goed onderbouwde educatieve programma’s ontwikkelen. Producenten zijn in dit geval organisaties die een coördinerende of ondersteunende taak hebben op het gebied van verkeerseducatie. Denk aan provincies, ROV’s en vervoerregio’s, maar ook onderwijsbegeleidingsdiensten en afdelingen onderwijs. De Toolkit biedt producenten de mogelijkheid om hun product op een centrale en gemonitorde plek aan te bieden. Daarnaast stimuleert het producenten om hun producten zo te ontwikkelen dat ze aansluiten op de leerdoelen voor permanente verkeerseducatie.