Onlangs in het nieuws

WEVER

Het project op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie (WEVER) heeft tot doel om inzicht te geven in de effectiviteit van het totale aanbod aan verkeerseducatie. Dit geeft provincies en regio’s een beeld van wat hun verkeerseducatiebeleid heeft opgeleverd bij de doelgroep en welke relevante eindcompetenties eventueel nog meer aandacht behoeven.

Eind 2019 is besloten om gedurende vier jaar (2020-2024) de WEVER-toets jaarlijks af te nemen bij minimaal 1000 leerlingen van groep 8. Het streven van 1000 afnames per jaar is vooralsnog niet haalbaar gebleken. Dit schooljaar (2023-2024) doen de provincies een laatste grote krachtsinspanning om een totale respons van 4000 afgenomen toetsen te realiseren. Daarna kan de analyse plaatsvinden, met als doel inzicht te geven in:

  • de mate waarin het WEVER-instrument geschikt is om het effect van verkeerseducatie in beeld te brengen.
  • in hoeverre verkeerseducatie bijdraagt aan de competenties om veilig te fietsen naar het VO.

Nationaal leerplan rijopleiding B

In 2021 is het advies Roemer ‘Van rijles naar rijonderwijs’ uitgebracht. Dit advies bevat maatregelen om de kwaliteit van de rijopleiding te verbeteren. Één van de maatregelen is het ontwikkelen van een nationaal leerplan voor de rijopleiding B. In 2023 is door Royal HaskoningDHV de basis voor zo’n nationaal leerplan uitgewerkt in de vorm kwaliteitseisen en kerndoelen. Voor het formuleren van de kerndoelen is aangesloten bij de structuur die ook is gebruikt voor de eerder in deze nieuwsbrief besproken update van het Leerdoelendocument Permanente Verkeerseducatie. Daarmee wordt gewaarborgd dat de toekomstige rijopleiding aansluit bij de opzet van eerdere verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. De documenten zijn inmiddels openbaar en via de onderstaande links te downloaden.

Relevante rapporten/nieuwsitems

Via deze weg attenderen we je graag op een aantal relevante rapporten/nieuwsitems, namelijk: