Kwaliteit verkeerseducatie toegenomen in tien jaar tijd

Het toetsproces aan de hand van de Checklist Verkeerseducatie heeft geleid tot een toename in de kwaliteit van verkeerseducatieve interventies in Nederland. Dat staat in het artikel ‘Checklist Verkeerseducatie’ van CROW en Royal HaskoningDHV, gepubliceerd in Tijdschrift Vervoerswetenschap.

De algehele kwaliteitsscore op de tien stappen in de checklist is de afgelopen tien jaar gestegen van 3,6 naar 4,7 (op een schaal van 5). Hierbij past de kanttekening dat het gaat om de ‘theoretisch verwachte kwaliteit’, want het daadwerkelijk effect op gedrag en de verkeersveiligheid is niet meegenomen in de beoordeling.
 
Het percentage interventies dat goed is geëvalueerd is bijna verdubbeld van 12% in 2017 tot 21% in 2022. Verbetering is echter nog steeds nodig. Evaluaties zouden een integraal onderdeel moeten zijn in het ontwikkel- en implementatieproces, aldus de auteurs van het artikel: Jan Vissers (Royal HaskoningDHV), Wilma Slinger (CROW), Niki Hukker (Royal HaskoningDHV) en Alexandra Kluitman (CROW).
 
Door de toegenomen kwaliteit van projectdocumentatie en het nadenken over leerdoelen en didactische aanpak is het onderscheid tussen producten minder geworden als het gaat om de toetsresultaten. Bij de uitvoering en kwaliteit van een effectevaluatie zijn nog wel verschillen te zien, hoewel uitvoerders lang niet altijd tijd en geld hebben voor een effectevaluatie. 

Toetsing onder de loep

CROW-KpVV neemt het hele proces van toetsing opnieuw onder de loep. In 2023 wordt de koers opnieuw bepaald in gesprek met de regionale regievoerders verkeersveiligheid.

Download het artikel in Tijdschrift Vervoerswetenschap vanaf deze pagina.