50CC SCOOTER SCHOOLEVENTS

50CCSCOOTERSCHOOLEVENTS is een doel- en praktijkgerichte interventie voor leerlingen van de bovenbouw VMBO of ROC’s op het gebied van verantwoord en veilig scooter rijden. Een afwisseling van eigentijdse informatie, oefening, demonstratie en rijinstructie. Door zelf op een scooter te rijden leert men bijvoorbeeld sneller de risico’s onderkennen. Betreft een kant-en-klaar interventie, compact georganiseerd en met resultaat en beoogd effect uitgevoerd.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactinformatie: Henk Koop, info@koop-co.nl, tel: 0521-345244
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

50CC bestaat uit een lesmodule van circa 90 tot 120 minuten. In deze module worden door ervaren docenten, rij-instructeurs en politie praktijkgerichte uitleg en instructie geboden m.b.t. scooter en brommer rijden. Het accent ligt met name op discussie, demonstratie en oefening. 50CCSCOOTERSCHOOLEVENTS is bedoeld voor VMBO bovenbouw of ROC’s

Korte karakteristiek

4 centrale veiligheidsaspecten van het 50CC project staan centraal:

  1. Gebruik van de helm en kleding (zichtbaarheid) 
  2. Attentiewaarde voor de omgeving waarin men rijdt (asociaal gedrag inclusief afleiding door gebruik smartphone etc.)
  3. Scooter en brommer wetgeving ten aanzien van rijbevoegdheid (rijbewijs) en registratie (ook rijden onder invloed)
  4. Snelheid en remmen (opvoeren van een scooter)

50CCSCOOTERSCHOOLEVENTS bestaat uit drie onderdelen gedurende 90 tot 120 minuten: 

1/3: Politie met Rollenbank demonstratie – Doelstelling: snelheidsreductie en tegengaan van opvoeren van scooters/brommers, handhaving nieuwe wet- en regelgeving. Demonstratie van de rollenbank van de lokale of regionale politie wordt  als methodiek ingezet om het opvoeren van de scooter/brommer bespreekbaar te maken. Dit is echter preventief en worden geen bekeuringen aan de scootereigenaren op school uitgedeeld. Men wordt juist uitgenodigd om de scooter voor een rollenbanktest mee te nemen. Ook wordt door de politie het traject uitgelegd als je met een opgevoerde scooter of flinke snelheidsovertreding wordt aangehouden.

2/3: Rijschoolhouder met vakbekwame instructeurs voor demonstratie scooter op afgesloten parcours met video instructie over helmgebruik – Doelstelling: juiste rijvaardigheid demonstreren inclusief helmgebruik en sociaal verantwoord rijgedrag. De aangesloten rijscholen van het 50CCSCOOTERSCHOOLEVENTS project gaan met een paar scooters op een afgesloten mobiele baan bij of nabij school diverse rijdemonstraties verzorgen. O.a. remweg, uitwijken, snelheidsopbouw en reactietijd. Dit moet bij de leerlingen meer inzicht bieden in de risico’s van het onverantwoord gebruiken van de scooter. De leerlingen mogen zelf ook op een afgesloten parcours met begeleiding van een ervaren rijinstructeur op de scooter rijden om het gepraktiseerde op de juiste wijze te ervaren Hierbij wordt tevens een videofilm getoond waarop uitleg gegeven over de veiligheidsfunctie van de helm. Ook wordt ingegaan op het behalen van het rijbewijs met allerlei nieuwe en actuele regels.

3/3: Docent(e) met onderwijsbevoegdheid geeft een inleiding in de wereld van scooters en biedt informatie over o.a. helmgebruik, beschermingsmaterialen en inzicht in diverse complexe verkeerssituaties met fietsers, auto’s, voetgangers, vrachtwagens (retroperspectief) etc. Daarnaast volop ruimte voor discussie, reflectie en het spelen van een kennisquiz – Doelstelling: algemene verkeersveiligheid vanuit optiek scooterrijder en vanuit optiek overige verkeersdeelnemers. 

Diverse verkeerssituaties worden  getoond en er wordt gevraagd naar de mening van de leerlingen. Hebben de scholieren al wat ervaringen meegemaakt met een scooter in de directe omgeving (ongevallen). Hoe ga je handelen als je in een gevaarlijke situatie met de scooter terecht komt. Of kijk vanuit het retroperspectief naar een auto, fietser of voetganger. Er wordt geprobeerd om d.m.v. een groepsgesprek scholieren bewust en onbewust te laten nadenken over de risico’s van scooter en brommer rijden, Tevens wordt ingegaan op de impact van een ongeval met de brommer/scooter als je geen helm draagt of afdoende beschermd bent (kleding). Tot besluit wordt met de groep een kennisquiz gespeeld. 

Methodiek

Via demonstratie en oefening (praktische ervaringen) wordt leerlingen inzicht geboden in hun eigen (rij)gedrag en het gedrag van anderen. Door middel van discussie in groepsverband worden leerlingen uitgedaagd om na te denken of een scooter veilig kan zijn om van A naar B te reizen. Daarnaast natuurlijk via demonstratie en praktische oefening inzicht geboden om ongevallen met scooter te voorkomen.  
Leerdoelen:
A.    leerlingen kennen de inhoud en het belang van verkeersregels en verkeersborden die gelden voor de scooter/bromfiets;
B.    leerlingen kunnen de kwetsbaarheid van de scooterrijder/bromfietser beschrijven;
C.    leerlingen kunnen voorbeelden geven van veilig en risicovol scooter/brommergedrag (door o.a. rijdemonstraties);
D.    leerlingen kunnen beargumenteren waarom helm gebruik veilig is en hoe je een helm veilig draagt (door o.a. rijdemonstraties).
E.    leerlingen kunnen de effecten van hogere snelheden van de brommer/scooter op de remweg benoemen (door o.a. rollerbank test)
F.    leerlingen kunnen uitleggen waarom zij wel of niet willen meerijden met iemand die zich niet aan de verkeersregels houdt. (bijvoorbeeld rijden zonder helm, bellen, rijden onder invloed of meerijden op een opgevoerde scooter/brommer).
G.    Het effect van groepsdruk op eigen gedrag
H.    De gevolgen van afleiding met smartphone op de scooter en middelengebruik in het verkeer (o.a. alcohol) 

Inzet en gebruiksvoorwaarden

Het ZAT Projectenbureau zorgt voor de complete projectbasis zodat het 50CCSCOOTERSCHOOLVENTS op een school kan worden uitgevoerd. Coördineert afspraken over inzet politie met rollenbank en rijschool met scooters op afgesproken datum. Alle partners van het 50CC project nemen zelf de materialen mee. De opdrachtgever (school) zorgt voor een afgesloten ruimte (parkeerplaats/schoolplein etc.) van circa 40 bij 5 meter. Daarnaast een instructielokaal met digitale schoolbord en buitenruimte voor de politie met rollenbank (incl. stroomaansluiting in de buurt). 50CCSCOOTERSCHOOLVENTS heeft een aanwezigheid van de scholieren nodig van minimaal 90 en maximaal 120 minuten. Er kunnen circa 75 leerlingen per 90 of 120 minuten deelnemen. Indien meer leerlingen, dan worden er twee rondes afgesproken. Echter wel maximaal binnen een halve dag.     

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In 2015 heeft een onafhankelijk effectmeting plaatsgevonden. Deze is opgesteld door Verkeerspsycholoog Marc de Haan van D&B. De 0 en nametingen (waarden) worden vanuit dit onderzoek nu standaard gebruikt voor een 0 en nameting van het  50CCSCOOTERSCHOOLEVENTS op de scholen. Hierbij is per school meer zicht op effectiviteit en resultaat inzake deze specifieke interventie. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ZAT Projectenbureau
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Gevaarlijk gedrag, Snelheid, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Scooter of bromfiets
Regio
Landelijk