3D Afleiding Bike

3D Afleiding Bike is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 16-25 jaar. Om de jongeren de gevaren van afleiding in het verkeer zelf te ervaren, wordt een virtual reality bril gekoppeld aan een fietssimulator ingezet. Binnen deze wereld fietsen deelnemers met een virtuele smartphone in verschillende verkeerssituaties. Dat gaat natuurlijk helemaal mis..

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
* De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Responsible Young Drivers, contactpersoon Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, tel. 06-30006025 
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

3D-Afleiding Bike is een Virtual Reality fiets simulator. Deze komt gedurende één dag langs bij een school, festival of jeugdsoos. De simulator wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers.

Korte karakteristiek

Tijdens de 3D Afleiding Bike krijgen jongeren, in een Virtual Reality-wereld door middel van een VR bril, de kans om met eigen ogen en het volledige verstand te beleven wat het effect is van afleiding op de fiets. In de Virtual Reality-wereld stap je op de fiets. Tijdens het fietsen wordt de smartphone gebruikt, zowel het teksten, bellen als muziek luisteren. Elke keer onder verschillende verkeersituaties. Bij alle situaties gaat het mis. Worden deze onverhoopt toch “goed” doorlopen dan verschijnt de politie voor een aanhouding.

Na afloop voert het RYD-campagneteam een bewustwordingsgesprek met de deelnemers. Daarin worden onder andere handelsperspectieven en gedragsperspectieven gegeven.

Methodiek

De methode is via peer-to-peer en error-learning.

Door het software programma van 3DAfleiding wordt het gebruik van de smartphone nagebootst. Dit wordt meteen gekoppeld aan een verkeerssituatie. Hierdoor weet de jongere de fysieke en emotionele gevolgen, maar ervaart ook direct de gerelateerde effecten in verkeerssituaties. Daarnaast kan de groep om de betreffende deelnemer heen, de verrichtingen op het grote tv-scherm naast de simulator volgen. Omdat dit een unieke, moderne en eigentijdse ervaring is, wordt dit onderwerp bespreekbaar met leeftijdsgenoten. Na deze virtuele ervaring volgt er een peer-to-peer gesprek. In dit gesprek worden handelings- en gedragsperspectieven gegeven.

Na deelname in de 3D Afleiding Bike simulator en een gesprek met de peer, is de jongere in staat een bewuste keuze te maken over zijn toekomstige gedrag. De doelgroep heeft het fietsen met afleiding op virtuele wijze ervaren, waardoor de jongeren kennis en inzicht hebben gekregen over de gevaren hiervan.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op locaties, die door jongeren worden bezocht. Voor de simulator is er een afmeting nodig van 3m x 3m en een gewone stroomaansluiting. Een inzet duurt maximaal 8 uur.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen effectmeting gedaan door een onafhankelijke partij. Deze wordt uitgevoerd vanaf 1 januari 2019.

Samenvatting

3D Afleiding Bike is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 16-25 jaar. Om de jongeren de gevaren van afleiding in het verkeer zelf te ervaren, wordt een virtual reality bril gekoppeld aan een fietssimulator ingezet. Binnen deze wereld fietsen deelnemers met een virtuele smartphone in verschillende verkeerssituaties. Dat gaat natuurlijk helemaal mis.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Groepsdruk
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk