Alcokart

De alcokart is een speciale kart die jonge bestuurders duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van het rijden onder invloed van alcohol. De alcokart heeft een ‘rijden onder invloed’ stand, zodat de bestuurder en de bijrijder zelf ervaren wat de effecten zijn. De alcokart wordt aangevuld met de RYD-alcoholquiz en de RYD-belofte.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product. 

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, 06-30 00 60 25
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De alcokart is een lesprogramma zowel voor scholen als evenementen. Op de school kan het lesprogramma per blokuur worden gegeven of doorlopend op het schoolplein. Het programma wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers.

Korte karakteristieken

Het programma van de alcokart is opgebouwd uit 4 onderdelen: de rit in de alcokart, het peer-to-peer gesprek, de RYD-alcoholquiz en de RYD-belofte. De deelnemers maken eerst een ritje in de alcokart. Daarna wordt het onderwerp rijden onder invloed herhaald bij de alcoholquiz en de safetydeal. De belangrijkste didactische werkvorm bij dit programma is het peer-to-peer gesprek.

Methodiek

Het programma maakt gebruik van drie werkvormen: (1) peer-to-peer (2) training met error-learning (3) instructie en interactie en (4) spelvorm. De doelgroep leert via eigen ervaring in de kart wat rijden onder invloed met je doet, en via het peergesprek wordt over deze ervaring gesproken. Ook worden handelingsperspectieven gegeven voor nieuw gedrag. Tenslotte is er een herhaling van informatie en kennis via de alcoholquiz.

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op scholen of evenementen. Bij evenementen duurt het programma maximaal 8 uur en komen de deelnemers in groepjes langs. Op scholen kan gekozen worden voor klassikaal lesgeven (omdat we meerdere onderdelen hebben) of de kart staat een hele dag op het schoolplein. Voor de inzet is een buitenruimte nodig.

Aanvullende informatie

  • Op de website van www.ryd.nl staat het programma omschreven.

Evaluatieonderzoek

Nog niet voor alle onderdelen van dit programma is een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Deze worden nog uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto, Fiets
Regio
Landelijk