Blindspot 2K24

Een les van Trafficskills over de dode hoek die in de klas wordt gegeven. De les bestaat uit drie onderdelen: de 10- vragenfilmquiz, rijden met modelvrachtwagen op een maquette met overige verkeersdeelnemers op schaal en het maken van een professionele rap.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Josian Weegenaar, josianw@gmail.com, tel. 06-44123629
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Een klassikale les waarbij alle lesmaterialen door de Trafficskills docenten wordt meegenomen. Les duurt maximaal 1 uur en er kunnen tot 30 leerlingen per les deelnemen

Korte karakteristiek

Deze les is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool. De les wordt in de klas gegeven. Er wordt gewerkt met een maquette met daarin op schaal een modelvrachtwagen 1: 15, overige voertuigen en mensfiguren. Op de basis van de maquette zijn afgebeeld kruispunten en een rotonde. Op die manier kunnen de leerlingen, als met de ogen van de chauffeur, precies zien wat een chauffeur van een groot voertuig voor, achter en rondom zijn wagen ziet als de chauffeur gaat rijden.

De zeer interactieve les wordt ingeleid met een eigentijdse 10-vragenfilmquiz en beëindigd met een door de leerlingen zelfgemaakte rap, gelardeerd met een door de producent zelf ontwikkeld en steeds weerkerend refrein waardoor de boodschap (= doelstelling van de les) stevig verankerd wordt: blijf al fietsend tenminste 4 meter, de lengte van een personenwagen, rechtsachter en zwaar voertuig.

Methodiek

Beginsituatie: 10-vragenfilmquiz

De jongens en meisjes mogen eerst een 10-vragenfilmquiz beantwoorden. Die film is door de producent gemaakt en laat reële verkeerssituaties zien. Na iedere scene krijgen de leerlingen een beperkte tijd om de bijbehorende vraag te beantwoorden. Ze zien de tijdmeter lopen. Immers, in het gewone verkeer moet je ook in een splitsecond reageren. Direct na de beantwoording wordt het goede antwoord getoond in groene kleur.
Het foute antwoord is rood gekleurd.
Waar iets nog niet duidelijk was, worden een of meerdere vragen nog eens besproken.

Uitnodiging om actief mee te doen
De hele klas wordt vervolgens geactiveerd om mee te doen. Tafels worden aan de kant gezet, zodat de leerlingen direct contact hebben met het hele gebeuren. Voor specifieke taken is “hulp” nodig van de klas.
Een aantal leerlingen mag een verkeerssituatie opstellen in de maquette. Hierbij geven ze voetgangers en/of fietsers een plaats in de buurt van de vrachtwagen.

De rit in vogelperspectief
Vervolgens wordt een ritje met de modelvrachtwagen gemaakt. Omdat de leerlingen rondom de maquette zitten, kunnen ze vanuit vogelperspectief de bewegingen van de modelvrachtwagen duidelijk zien (rechtdoor, linksaf, rechtsaf bijvoorbeeld).

Diverse gevaarlijke verkeerssituaties
De maquette is zodanig ingericht, dat veel gevaarlijke verkeerssituaties aan bod kunnen komen. Het camerasysteem maakt het mogelijk om in het groot weer te geven wat de chauffeur via zijn linker- of zijn rechterspiegel (niet) kan zien. Om alle leerlingen betrokken te houden, worden de hierboven genoemde specifieke taken tijdens de sessie af en toe overgedragen aan andere leerlingen

En dan…De Rap!
Tenslotte worden de leerlingen uitgenodigd zelf een rap te maken over dit onderwerp. Geschoolde rappers begeleiden hen daarin. Er is steeds een vast refrein waarin expliciet wordt aangegeven dat je tenminste vier meter achter een zwaar voertuig moet blijven. Zo blijft de boodschap uiteindelijk hangen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De les duurt gemiddeld 90 minuten en wordt gegeven door twee geschoolde medewerkers, waarvan tenminste een met professionele RAP-achtergrond.

Indien de school daarvoor is ingericht, en er bijvoorbeeld een lokaal permanent kan worden gebruikt waarbij de klassen wisselen, kunnen er maximaal 4 lessen per dag gegeven worden.

Als dat niet zo is, moet er opgebouwd en afgebroken worden. Dan zullen er waarschijnlijk twee lessen per dag kunnen worden gegeven.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Medio 2023 wordt in samenwerking met gedragswetenschappers een effectmeting gedaan. Ook hebben het CROW/ KpVV de les in het najaar van 2022 getoetst.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Trafficskills
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger, Zwaar verkeer
Regio
Landelijk