E-bike informatiedagen voor senioren Gemeente Raalte

De E-bike infodagen voor senioren zijn dagen waarop informatie en praktische fietsoefeningen worden aangeboden aan 10-20 senioren die een E-bike gebruiken of willen gaan gebruikten.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Johan Kiekebosch, jkiekebosch@gmail.com, 06 137 448 62
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De educatie wordt op één dag (van 10.00 tot 16.00) uitgevoerd door diverse deskundigen en fietscoaches op het veilige, omheinde wielerpark van de fietsvereniging CRT Raalte.

Korte karakteristieken

Op de dag zijn er drie inleidingen van een half uur over de fiets, medische aspecten en motorische vaardigheden. Er zijn vier praktische oefeningen (remtest, bermrijden, manoeuvreren, drukte in het verkeer) en er is één rit door het dorp met specifieke knelpunten (waaronder door tunnel en over smal weggetje fietsen). Er wordt aangevangen met een intake en afgesloten met een evaluatie. Er is een lunch. Ook is er aandacht voor afstelling fiets (zadelhoogte, versnelling, ondersteuning, bandenspanning).

Methodiek

Kennis en vaardigheden wisselen elkaar voortdurend af, waarbij wordt gewerkt met de kracht van de herhaling. Door in kleine groepen (3-5 mensen) praktijkoefeningen te doen is veel persoonlijke aandacht mogelijk. Denk aan: angst en lichamelijke gebreken

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

Voor de werving wordt nauw samengewerkt met Sportbedrijf Raalte. Het programma van Sportbedrijf en CRT Raalte is afgestemd. De activiteit wordt op het Wielerpark van CRT Raalte uitgevoerd, met vrijwilligers van CRT Raalte. Belangrijk is de deskundigheid: medicus, sporttherapeut, fietshandelaar, di verse fietscoaches (ervaren fietsers). Locatie, materialen, lunch: alles geschiedt in eigen beheer CRT Raalte.

Aanvullende informatie

Er is een draaiboek en een verantwoordingsdocument beschikbaar op aanvraag.

Evaluatieonderzoek

Er is in 2015 in opdracht van de provincie Overijssel een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Mobycon.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
CRT Raalte
Doelgroep
> 60 jaar
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Snelheid, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
E-bike
Regio
Overijssel