Go Safe uit de Dodehoek VR

Helaas gebeuren er nog steeds (te) veel ongelukken in de dodehoek van grote voertuigen door onwetendheid. In Go Safe uit de dodehoek VR krijgen leerlingen van 9 t/m 14 jaar ruime uitleg over de dodehoek en ervaren zij de dodehoek door zelf vrachtwagen te rijden op de VR bril. Met een situatie bevraging neemt de interventie de meest uiteenlopende dodehoek situaties met de leerlingen door.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens:  Arjen de Groot, arjen@gosafe.nl, 06-51866552, Maxime Post, maxime@gosafe.nl, 06-47756818
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Go Safe uit de dodehoek VR is gericht op basisschoolleerlingen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar oud en de 1e en  2e  klas van het voortgezet onderwijs. In een klassikale les van 90 minuten worden de leerlingen meegenomen in de wereld van grote voertuigen en de problemen met de dodehoek. Het doel van de interventie is om de leerlingen door kennis en kunde te motiveren voor de keuze van het meest veilige gedrag bij grote voertuigen.

Korte karakteristiek

Introductie van de les:
In de introductie vertelt de docent kort aan de leerlingen wat de dode hoek is en wat ze daarnaast kunnen verwachten te leren tijdens de les.

Film met uitleg dodehoeken:
Na de introductie wordt de film met uitleg over de dodehoeken laten zien. Hierin komt het volgende aan bod:

 • Wat de dode hoek inhoudt en waar ze zich bevinden.
 • Het perspectief van de vrachtautochauffeur.
 • Hoe de vorm van de vrachtauto invloed kan hebben op het maken van een bocht en de gevaarlijke consequenties die dit kan hebben als men zich in de dode hoek bevindt.
 • Vuistregels om zich veilig te positioneren buiten de dode hoek.

Uitleg en demonstraties:
Na de film gaat de docent een gesprek aan met leerlingen over de punten die aanbod komen in de film.

Groepsopdracht, oefenen met vuistregels:
Aan de hand van een groepsopdracht gaan leerlingen aan de slag met het toepassen van de vuistregels in een aantal verkeerssituaties waar een vrachtauto aanwezig is.

Virtual reality ervaring:
Aan de hand van de VR ervaring gaan leerlingen vanuit het perspectief van de vrachtautochauffeur de dode hoek ervaren.

Afsluiting:
Gevoel van eigen verantwoordelijk.

Methodiek

Go Safe uit de dode hoek VR is interactief en maakt gebruik van meerdere didactische vormen. Een leuke en leerzame les waarna de leerlingen:

 • In hun eigen woorden kunnen uitleggen wat de dode hoek van een vrachtauto is.
 • De drie dode hoeken bij een vrachtauto kunnen aanduiden.
 • De dode hoek kunnen relateren aan andere grote voertuigen, zoals een tractor of een bus.
 • De twee vuistregels kennen om zich veilig te positioneren rond een vrachtauto.
 • Zich veilig kunnen positioneren in de directe omgeving van een vrachtauto.
 • Kunnen uitleggen waarom ze er niet vanuit kunnen gaan dat de bestuurder van een vrachtauto hen heeft gezien.
 • Hun veiligheid in het verkeer voorop stellen en zijn bereid om rekening te houden met de mogelijkheid dat een bestuurder van een vrachtauto niet altijd voorrang verleent.
 • Erkennen dat de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid in het verkeer altijd bij henzelf ligt en zijn bereid om daar naar toe te handelen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De organisatie van Go Safe verzorgt de planning, implementatie, uitvoering, roosters maken, bemensing, voor en nametingen, product en proces evaluatie en evaluatie met de school en andere betrokkenen voor onze rekening. De school hoeft alleen tijd, ruimte en leerlingen ter beschikking te stellen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek 

Er heeft een effectmeting plaatsgevonden begin 2023 door een onafhankelijke partij. Zie het rapport van het CROW.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Go Safe
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk