Go Safe zonder afleiding VR

Afleiding speelt steeds vaker een rol bij een verkeersongeluk. Als we naar de ongeval statistieken kijken van de afgelopen jaren zien we een behoorlijke stijging door afleiding. Onder jongeren tussen de 10 en 25 jaar oud is de stijging het grootst. En rol hier in is het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen of lopen in het verkeer. Go Safe heeft als doel leerlingen te motiveren voor de keuze van het meest veilige gedrag. En omwille van de eigen veiligheid zullen de leerlingen dit gedrag aan gaan passen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Arjen de Groot, 06-51866552, info@gosafe.nl
Gerard Post, 06-51209247, info@gosafe.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Go Safe zonder afleiding VR is gericht op basisschoolleerlingen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar oud en de 1e en  2e  klas van het voortgezet onderwijs. In drie klassikale lessen van 45 minuten worden de leerlingen meegenomen in de wereld van afleiding in het verkeer. Het doel van de interventie is om de leerlingen te motiveren voor de keuze van het meest veilige gedrag. En dat omwille van de eigen veiligheid de leerlingen dit gedrag aan gaan passen.

Korte karakteristiek

Elke leerling die deelneemt aan dit project weet aan het einde van GoSafe zonder afleiding VR:

  • De deelnemende leerling weet aan het einde van de les wat de invloed is door afleiding van een smartphone op zijn of haar verkeersveiligheid;
  • De deelnemende leerling leert weerstandbieden aan de verleiding om tijdens de verkeersdeelname op zijn of haar smartphone te kijken;
  • De deelnemende leerling is gemotiveerd om maatregelen te nemen om afleiding in het verkeer door zijn of haar smartphone te nemen om zijn of haar veiligheid in het verkeer te vergoten.

Om dit te bereiken worden actieve werkvormen gebruikt zoals het onderwijsleergesprek, groepsgesprek, groepsopdracht en zelfwerkzaamheid. Middels een VR beleving ervaart de leerling hoe en waarom smartphone gebruik en fietsen niet samen gaan en tot ernstige ongelukken kan leiden.

Methodiek

Go Safe zonder afleiding VR is interactief. De leerlingen leren door samen te ervaren, zelfwerkzaamheid en overtuigen. Ervaren door gebruik van VR dat smartphone gebruik op de fiets tot ernstige ongelukken kan leiden. Middels een discussie over oplossingen en commitment aan de oplossingen vergroten we de intentie tot het veranderen van het gedrag. Hierdoor is de motivatie en acceptatie voor nieuw en veiliger gedrag het grootst. Everyone wants the big benefit for himself!

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarden

De organisatie van GoSafe verzorgt de planning, implementatie, uitvoering, roosters maken, bemensing, voor en nametingen, product en proces evaluatie en evaluatie met de school en andere betrokkenen voor onze rekening. De school hoeft alleen tijd, ruimte en leerlingen ter beschikking te stellen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er heeft naast de pilotversies nog geen effectmeting plaats kunnen vinden. Wij verwachten deze in de loop van 2021 uit te kunnen voeren.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Go Safe
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Afleiding
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger