Pitch

Pitch is een lespakket voor jongeren tussen de 16-25 jaar om hen bewust te maken van de gevaren van alcohol en/of drugs in het verkeer. Door het voorbereiden van een pitch, die vervolgens gepresenteerd wordt aan klasgenoten wil RYD hen hiervan bewust maken.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn voor ieder onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie. Bij stap 10 zijn na herijking o.b.v. 2020 5 sterren toegekend i.p.v. 3. 

Praktische informatie

Contactgegevens: Responsible Young Drivers, contactpersoon Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, tel. 06-30006025 
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Pitch is een éénmalige interactieve les, waarbij de leerlingen bewust worden gemaakt over de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. Het campagneteam van Responsible Young Drivers bezoekt onderwijsinstellingen gedurende één dag. Op één dag kan aan 5 groepen het lespakket Pitch worden gegeven. 

Korte karakteristiek

Bij Pitch gaan de campagneteamleden van Responsible Young Drivers met jongeren in gesprek over de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Een campagneteamlid van RYD zal het onderwerp op een lichte manier aansnijden door eerst een presentatie te geven over de verschillende soorten alcohol en drugs en de gevolgen die er zijn na inname. Zowel de fysieke als emotionele gevolgen worden besproken, gevolgd door de specifieke gevaren in het verkeer. 

Vervolgens zal een campagneteamlid zijn of haar eigen ervaringen te vertellen. Hierdoor worden de leerlingen aangespoord om te vertellen over hun eigen ervaringen. Tijdens het tweede gedeelte van de les legt het campagneteamlid van RYD het doel en de werking van de pitches uit. De studenten worden in groepen verdeeld en krijgen tijd om een pitch voor te bereiden. Na een voorbereidingstijd presenteren de groepjes hun pitch. De pitches worden voornamelijk beoordeeld op inhoud, maar er wordt ook gekeken naar creativiteit, vormgeving, mondelinge vaardigheden en overtuigingskracht. De juryleden bepalen in overleg de winnaar. 


Gebruikte werkvormen/methodieken:
Instructievorm: Bij de instructie en voorlichting komt de kennis van alcohol en drugs aan de orde, maar ook wat deze middelen met je lichaam doen en welke gevolgen dit heeft voor het deelnemen aan het verkeer.
Interactievorm: Tussen de campagneteamleden en de leerlingen is veel interactie (peer-to-peer). Eigen ervaringen, kennis en meningen kunnen zonder een oordeel worden gedeeld met elkaar.
Opdrachtvorm: De leerlingen gaan via een opdracht met het onderwerp rijden onder invloed aan de slag.
Samenwerking: De leerlingen moeten samen werken aan de opdracht. Het onderwerp rijden onder invloed komt onderling steeds weer aan de orde.
Spelvorm (pitch): Het spel is hier de Pitch, De leerlingen houden als groep de pitch en mogen hiervoor de zelf gekozen middelen gebruiken en toepassen.

Methodiek

De inhoud van het lesprogramma (context gericht) wordt gebracht door campagneteamleden, die in dezelfde leeftijdscategorie zetten als de leerlingen. Door dit peer-to-peer principe is het lesprogramma afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep. De lesstof wordt in kleine delen gebracht, met een aantal herhalingen en samenvattingen. Tussendoor wordt er kort getoetst of de leerlingen de lesstof hebben begrepen. In de lesstof wordt steeds teruggekoppeld naar de praktijk: gebruik je zelf alcohol en drugs in combinatie met het verkeer en welke ervaringen heb je hiermee (oplossingsgericht). Bij de pitch ligt de nadruk op samenwerking onderling, waardoor het onderwerp ‘rijden onder invloed van alcohol en/of drugs’ besproken wordt (gesprekstechnieken).

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Voor de campagne Pitch, worden onderwijsinstellingen bezocht door campagneteamleden van Responsible Young Drivers. Bij belangstelling wordt er telefonisch contact met de school en de desbetreffende docent opgenomen. Het lesprogramma wordt doorgenomen aan de hand van een verkorte handleiding voor de leerkracht. Tijdens het gesprek worden er afspraken gemaakt over een beschikbare datum en tijdstippen, benodigde ruimte en gebruik van materialen. Wanneer een school/leerkracht specifieke wensen heeft, kan het lesprogramma zowel op inhoud als op proces op maat gemaakt worden. Het lesprogramma is qua tijdsindeling altijd maatwerk en sluit aan bij de blokuren van de betreffende school. RYD neemt alle benodigde materialen mee, de school hoeft alleen een leslokaal en een digitaal bord beschikbaar te stellen. 

Aanvullende informatie

Responsible Young Drivers (RYD)- Pitch

Evaluatieonderzoek

Om de effecten op van Pitch! te monitoren is een vragenlijst opgesteld voor de deelnemende jongeren. De opgestelde vragenlijst en de evaluatie is gebaseerd op andere evaluaties die het Adviesbureau Goudappel voor RYD heeft samengesteld. De enquête voor de jongeren bestaat uit twee delen waarvan het eerste voor de aanvang van de actie wordt afgenomen. Het tweede deel wordt direct na afloop van de actie door de deelnemers ingevuld. De enquête is anoniem ingevuld door de jongeren. De enquête vraagt naar factoren die kunnen worden gebruikt om gedrag te voorspellen (theory of plannedbehavior). Vanaf 2016 voert RYD de Campagne Pitch uit. Sindsdien wordt jaarlijks alle evaluaties verwerkt en samengevat. Hieruit blijkt dat 85% van de leerlingen het Pitch! positief ervaart. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto, Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk