VRO-Risico

VRO Risico is een Motor- en bromfietsrijopleiding die aan de hand van een praktijkrit en theoretische onderbouwing inspeelt op het tijdig opmerken, analyseren en oplossen van mogelijke risico’s in het verkeer en het adequaat reageren op deze risico’s. Positief resultaat in tweetal SWOV onderzoeken, waaruit blijkt dat er een daadwerkelijk aanpassing is van het rijgedrag.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10.Kwaliteit van de effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Per 1 januari 2023 is de score op stap 10 bijgesteld van ★★★★★ sterren naar ★ ster. Dit naar aanleiding van een herbeoordeling van de effectmeting volgens aangescherpte kwaliteitseisen.
 

Praktische informatie

Contactpersoon: Arjan Everink, tel. 0263 528531, a.everink@knmv.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Cursusprogramma voor zowel de beginnende als de ervaren bromfiets- en motorbestuurder. Deze cursus bestaat uit een dagvullend programma en een docentenhandleiding. 

Korte karakteristiek

In een traditionele motor- en bromfietsrijopleiding ligt de nadruk op de kennis en de toepassing van verkeersregels en op de het aanleren van technische basisvaardigheden. Deze cursus legt de nadruk op het opmerken van risico’s en het adequaat omgaan met die risico’s. De doelen zijn:

  1. Beginnende bestuurders (16-25) – Aanleren en confronteren met risicoperceptie bij bromfietsers en motorrijders
  2. Rijbewijsbeztitters (25-60) – Aanleren van risicoherkenning, analyse en mogelijke oplossingen ter voorkoming om met een motorfiets in een risicovolle situatie te geraken. Voorkomen is immers beter dan genezen. 

Methodiek

Het cursusprogramma gaat in op het tijdig opmerken van risico’s in het verkeer en het adequaat reageren op deze risico’s. Adequaat is daarbij gedefinieerd als “tijdig snelheid minderen en gevaarlijke situaties vermijden/ voorkomen” in plaats van “in een noodsituatie een perfecte noodstop kunnen maken”. Immers op technische basisvaardigheden gerichte cursussen blijken in het algemeen contraproductief te zijn voor de verkeersveiligheid. De cursist leert dan immers vaardigheden aan die hem het gevoel geven dat hij zich in de meeste noodsituaties wel kan redden. Meestal is dat gevoel onterecht. Daar komt nog bij dat de geleerde vaardigheden snel verdwijnen, maar dat het gevoel van relatieve onkwetsbaarheid blijft. Wat blijft is een hogere risicoacceptatie en daardoor een grote kans om bij ongevallen betrokken te raken.

De cursus omvat een combinatie van praktijk en theorie. Aan het begin van de cursusdag rijdt elke deelnemer een praktijkrit. Deze geeft inzicht in de sterke en zwakke punten. Vervolgens wordt in een theoriedeel ingegaan op de eventuele verbeterpunten en worden oplossingen aangereikt. De cursusdag wordt weer met een praktijkrit afgesloten. De deelnemers kunnen dan de aangereikte oplossingen in de praktijk brengen. Tevens wordt de cursist tijdens de dag opgenomen met een videocamera om hem/haar te confronteren met eigen rijgedrag. Hierdoor wordt de training vooral persoonlijk gemaakt en is er een groter effect gemeten op de leerresultaten.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Landelijk inzetbaar. De KNMV zorgt voor de volledige organisatie en uitvoering. groepsgrote 6-9 cursisten, waarbij er tijdens de praktische rit met 1 coach op 3 cursisten wordt gereden.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Uit in het verleden verricht onderzoek blijkt dat de accenten die in het cursusprogramma worden gelegd positief resultaten kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid van motorrijders. De resultaten van deze onderzoeken zijn expliciet uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de cursusinhoud.

Onderzoeken door SWOV:

  • De effecten van een eendaagse voortgezette rijopleiding voor motorrijders. M.J. Boele, S de Craen, A. Erens (R-2013-3 SWOV Leidschendam)
  • Evaluatie voortgezette rijopleiding voor motorrijders. M.J. Boele, S de Craen (R-2014-22A, SWOV Den Haag) 

Conclusie

De cursus richt zich met name op de ontwikkeling van de hogere orde vaardigheden. Voertuigbeheersing en technische vaardigheid krijgen weinig of geen aandacht. De cursus is vooral geschikt voor motorrijders, maar ook zeker toepasbaar op bromfietsers. Een training van een halve dag is in ontwikkeling.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
Doelgroep
16-25 jaar, 25-60 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Gevaarlijk gedrag, Snelheid, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Motor, Scooter of bromfiets
Regio
Landelijk