ROAD SAFETY DAYS

RYD heeft een nieuwe manier bedacht om kennis over de gevaren van afleiding, alcohol en drugs naar het klaslokaal te brengen: de Road Safety Days. Campagneteams van RYD zullen verspreid over drie dagen al hun kennis over afleiding, alcohol en drugs in het verkeer delen met de leerlingen. Tijdens de drie dagen zullen leerlingen participeren aan de klassikale versies van 3D-Tripping Car, 3D-Afleiding Car en 3D-Afleiding Bike. Met ondersteuning van virtual reality simulatoren zullen de scholieren ervaren hoe gevaarlijk bepaald risicogedrag kan zijn.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, Tel. 06 – 30006025, pieter@ryd.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De Road Safety Days bestaat uit een lesweek waarin leerlingen verdeeld over drie dagen de 3D-Afleiding Bike, 3D-Afleiding Car, en de 3D-Tripping Car volgen. Ieder van deze sessies duurt een blokuur.

Korte karakteristiek

De Road Safety Days bestaat uit drie klassikale lesdagen. De eerste lesdag staat in het teken van het onderwerp afleiding. Deze bevat de 3D-Afleiding Bike simulator, aangevuld met de Distraction Game, een quiz, en het Beloftebord. De tweede lesdag staat in het teken van alcohol & drugs. Deze bevat de 3D-Tripping Car simulator, aangevuld met een quiz, het Safe Smart & Sober kwartet, en het Drugskistje. De laatste lesdag bevat de 3D-Afleiding Car simulator, aangevuld met het Afleidingsparcours en de MONO-game.

Methodiek

De programmatuur van de virtual reality simulatoren bootst het gebruik van de smartphone, alcohol, of drugs na. Dit wordt meteen gekoppeld aan een verkeerssituatie. Hierdoor weet de jongere de fysieke en emotionele gevolgen, maar ervaart ook direct de gerelateerde effecten in verkeerssituaties. Daarnaast kan de groep om de betreffende deelnemer heen, de verrichtingen op het grote tv-scherm naast de simulator volgen. Deze unieke en moderne, op de error-learning gebaseerde ervaring, maakt het onderwerp bespreekbaar met leeftijdsgenoten.

Ook zijn er enkele onderdelen die in spelvorm gegeven worden. Het gaat om de Distraction Game. Daarnaast om het Safe, Smart & Sober kwartet. En ten slotte de MONO-game.
De interactie, spel- en samenwerkingsvorm is ook vertegenwoordigd. Binnen deze methode gaat het om de Quizzen over afleiding, alcohol & drugs. Daarnaast het Afleidingsparcours.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagnes worden ingezet op scholen. De lessen worden klassikaal gegeven. De lessen worden gegeven in blokuren. Per dag kunnen er vier lessen worden gegeven. Voor de inzet is een klaslokaal nodig. Aanvullende informatie
Staat nog niet op de site van RYD, wel is er een digitale flyer.

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen effectmeting gedaan door een onafhankelijke derde partij.
Deze zal in 2021 van start gaan, het eerste uitvoeringsjaar.

Samenvatting 

RYD heeft een nieuwe manier bedacht om kennis over de gevaren van afleiding, alcohol en drugs naar het klaslokaal te brengen: de Road Safety Days. Campagneteams van RYD zullen verspreid over drie dagen al hun kennis over afleiding, alcohol en drugs in het verkeer delen met de leerlingen. Tijdens de drie dagen zullen leerlingen participeren aan de klassikale versies van 3D-Tripping Car, 3D-Afleiding Car en 3D-Afleiding Bike. Met ondersteuning van virtual reality simulatoren zullen de scholieren ervaren hoe gevaarlijk bepaald risicogedrag kan zijn.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto