Schoolpleinpakket

Het Schoolpleinpakket is een compleet en compact pakket met praktijkopdrachten voor alle groepen van de basisschool. Met behulp van verkeersobjecten (bolderkar, pylonen, afzetlint, etc.) en opdrachtkaarten leren leerlingen hoe zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Het Schoolpleinpakket bestaat uit vier clusters en kent een duidelijke opbouw en opmaak. Hierdoor zijn naast leerkrachten ook stagiaires, kinderen van groep 7/8 en hulp(groot)ouders in staat om de opdrachten te begeleiden. Het Schoolpleinpakket is onderdeel van de Veilig Verkeer Nederland Verkeersmethode en is een op zichzelf staand lespakket. Wanneer gewenst kunt u het Schoolpleinpakket i.c.m. andere verkeersmethodes inzetten.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Veilig Verkeer Nederland, Contact: Service Centrum tel. 088 524 88 00, info@vvn.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Het Schoolpleinpakket is een compleet en compact lespakket bestaande uit opdrachtkaarten en fysieke verkeersobjecten, bestemd voor alle groepen van de basisschool. Het Schoolpleinpakket is op verschillende manieren in te zetten, bijvoorbeeld:

 • Verspreid over het jaar
 • Tijdens een Verkeersdag
 • Tijdens een Verkeersweek 

Het Schoolpleinpakket vormt onderdeel van de Veilig Verkeer Nederland Verkeersmethode. Het is een op zichzelf staand pakket welke u ook goed i.c.m. andere verkeersmethodes kunt inzetten. 

Korte karakteristiek

Het Schoolpleinpakket is gericht op het oefenen van verkeersgedrag en het leren toepassen van verkeersregels. Aan de hand van opdrachtkaarten en verkeersobjecten leren leerlingen bijvoorbeeld oversteken in diverse situaties, op- en afstappen van de fiets, links- en rechtsaf slaan, voorsorteren, voorrang verlenen en voorrang nemen. 

De opdrachtkaarten zijn onderverdeeld in vier clusters, namelijk: 

 • Lopen – vooral geschikt voor de groepen 1 t/m 4
 • Oversteken – vooral geschikt voor de groepen 1 t/m 4
 • Fietsen 1 – voor kinderen van groep 4 t/m 6, met een uitloop naar groep 7
 • Fietsen 2 – vooral geschikt voor kinderen uit groep 6 t/m 8. 

De opdrachtkaarten zijn vooral geschikt om in kleine groepjes uit te voeren.

Methodiek

Door het zelf uitvoeren en/of begeleiden van de opdrachten, oefenen en ervaren kinderen de vaardigheden die ze

nodig hebben in de praktijk. Dit doen ze in een realistische betekenisvolle context waarin een handeling in het verkeer centraal staat. Met het Schoolpleinpakket worden de vaardigheden van het lopen en fietsen in een veilige omgeving geoefend en verder ontwikkeld om zo bij te dragen aan de doelen:

 • De leerlingen kunnen zich veilig gedragen als voetganger
 • De leerlingen kunnen zich veilig gedragen als fietser.

Om kinderen een actieve rol te geven en zoveel mogelijk zelf te laten doen en ervaren, worden de opdrachten steeds in een kleine groep uitgevoerd. Hierdoor beklijft alles beter en worden motoriek en meerdere zintuigen ingezet. 

De opdrachtkaarten zijn onderverdeeld in 5 stappen. Hierdoor zijn de kaarten voorspelbaar in opbouw en wennen de kinderen snel aan de structuur van de opdrachten. Een groot voordeel hiervan is dat de begeleider met weinig voorbereiding een groepje kinderen kan begeleiden bij de uitvoering van een opdrachtkaart, waardoor alle focus ligt bij het oefenen.

Een opdrachtkaart kenmerkt zich door 5 stappen:

Stap 1: Wat ga je doen?

Bij deze stap wordt kort aangegeven wat de kinderen gaan doen.

Stap 2: Start

Deelnemers delen kort de voorkennis en eigen ervaringen en er wordt een stukje kennis uitgelegd door voor te doen. Op deze manier creëert u een directe transfer van theorie naar praktijk. De groene blokken op de opdrachtkaarten bieden de nodige kennis aan, zodat u als begeleider van de oefening de kennis en manier van handelen direct bij de hand heeft en voor kan doen.

Stap 3: Oefenen

Hier wordt de handeling uitgevoerd en geoefend. Kinderen geven elkaar opbouwende feedback over wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Zo nemen kinderen die de oefening niet zelf uitvoeren, evengoed een actieve en observerende rol aan. Hierdoor leren ze van elkaar en met elkaar, waarbij de begeleider een coachende rol inneemt.

Stap 4: Hoe ging het?

Bij deze stap wordt de opdracht kort geëvalueerd; om zo even bewust bij de oefening stil te staan en erop te reflecteren.

Stap 5: Klaar?

Bij deze stap wordt weer opgeruimd.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het Schoolpleinpakket bestaat uit:

 • Bolderwagen, 1 x 
 • Map met opdrachtkaarten, 27 x
 • Handleiding, 1 x
 • Verkeersborden, 9 x
 • Rol afzetlint, 1 x 
 • Verkeerslicht, 1 x
 • Hesjes, 32 x
 • Zebrapad, 1 x
 • Pylonen, 6 x 

Iedere opdrachtkaart start met een lijstje benodigdheden en een duidelijke illustratie waarop te zien is waar de materialen moeten staan en hoe de opdracht uitgevoerd wordt. Eenvoudige pictogrammen geven aan voor welke groep de opdracht bedoeld is, hoe lang de opdracht duurt en hoeveel kinderen meedoen. De verkeerssituaties die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdrachten, kunnen met stoepkrijt op het schoolplein worden getekend. 

Op de achterkant van de opdrachtkaart staan de stappen waarmee de les eenvoudig uit te voeren is. Na het kort doorlezen kan de les direct van start. Voor iedere opdrachtkaart geldt: met een korte voorbereiding en weinig begeleiders oefenen de kinderen op een veilige plek.

Natuurlijk kunt u als leerkracht zelf met (groepjes) kinderen aan de slag, maar daarnaast is de opzet van de opdrachtkaarten zo dat ook anderen (stagiaires, kinderen van groep 7 en 8, hulp(groot)ouders) er gemakkelijk mee kunnen werken. Per opdracht is er in principe één begeleider nodig. Indien een extra assistent noodzakelijk is, staat dat expliciet aangegeven op de voorkant van de kaart onder het kopje ‘Nodig’. Soms is het ook mogelijk om dit door kinderen zelf te laten doen. 

Om ervoor te zorgen dat het Schoolpleinpakket compleet blijft, geldt er bij het opruimen een handige checklist. 

​Aanvullende informatie

Op zoek naar meer informatie over het Schoolpleinpakket? Ga dan naar: www.vvn.nl/schoolpleinpakket of neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.

Evaluatieonderzoek

Er heeft nog geen effect meting plaatsgevonden. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Speciaal onderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Ouders of verzorgers, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk