Fietsen met Zizo

Het is belangrijk dat kinderen zelf actief deelnemen aan het verkeer. Zo leren ze een goed verkeersgevoel te ontwikkelen. Fietsen met Zizo is bedoeld om te stimuleren dat kinderen (vaker) fietsen. De rol van ouders/verzorgers is hierbij van groot belang. Als zij hun kind naar school brengen, dan worden zij ertoe aangezet om dat (vaker) op de fiets te doen in plaats van met de auto. Het fietsdagboek van Fietsen met Zizo bevat informatie en opdrachten waarmee kinderen en hun ouders/verzorgers worden uitgenodigd om (vaker) te fietsen. Door samen te fietsen, oefenen kinderen hun fietsvaardigheden. Zo doen zij ervaring op in het verkeer. Ouders/verzorgers krijgen op deze manier ook meer inzicht in het niveau van en meer vertrouwen in de fietsvaardigheden van hun kind.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product. 

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie

Praktische informatie

Contactgegevens: Servicecentrum Veilig Verkeer Nederland, info@vvn.nl, 088-5248800 
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Fietsen met Zizo is een project dat vier keer per jaar (per seizoen) uitgevoerd wordt, bestaande uit:
•             een fietsdagboek voor leerlingen (met informatie voor ouders/verzorgers)
•             een handreiking voor leerkrachten (met lesideeën)
•             een uitdeelblad met informatie voor ouders/verzorgers

Korte karakteristieken

Het fietsdagboek voor leerlingen bestaat uit vijf onderdelen:

  • een algemeen deel over de fietsvaardigheden dat aan het eind van elk seizoen ingevuld wordt door de leerling en ouder
  • een onderdeel voor elk van de vier seizoenen met tips en opdrachten

 Aan het begin van ieder seizoen besteedt de leerkracht aandacht aan het fietsdagboek. Dit gebeurt aan de hand van een klassikaal gesprek met de leerlingen en een inleidende opdracht. De leerlingen nemen vervolgens het fietsdagboek mee naar huis.

In ieder seizoen houden de leerlingen (met hun ouders/verzorgers) een week lang het fietsdagboek bij. Aan de hand van tips en opdrachten worden de leerlingen gestimuleerd om (vaker) te gaan fietsen met hun ouders/verzorgers.

Aan het eind van ieder seizoen bespreekt de leerkracht de opdrachten van dat seizoen klassikaal met de leerlingen. Aan het begin van een volgend seizoen krijgen de leerlingen het fietsdagboek weer mee naar huis, waarna zij op dezelfde manier te werk gaan.

Werkvormen:

  • Bijhouden van een dagboek over fietsen, eigen ervaringen en fietsvaardigheden
  • Doe-opdrachten zoals puzzels, tekenen, fiets checken

Methodiek

In Fietsen met Zizo werken kinderen aan leerdoelen op het gebied van kennis en vaardigheden. Er zijn ook doelen voor ouders geformuleerd, omdat zij een ondersteunende en begeleidende rol hebben bij het fietsen. Het gaat om informele verkeerseducatie en we zetten vooral in op meer samen fietsen en ervaren dat fietsen leuk en gezond is. En door meer fietsen, oefen je automatisch de vaardigheden en word je hier beter in. We steken in op de seizoenen met het boekje om het zo structureel aan bod te laten komen door het kalenderjaar heen en op een leuke laagdrempelige manier. De oefeningen in het boekje zijn dan ook in de sfeer van het seizoen en nodigen uit om samen te doen. Door samen te fietsen, krijgen ouders/verzorgers ook meer inzicht in het niveau van en meer vertrouwen in de fietsvaardigheden van hun kind.

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

Met Fietsen met Zizo werken leerkrachten in het basisonderwijs in samenwerking met ouders/verzorgers aan het stimuleren van fietsen en het vergroten van fietsvaardigheden bij kinderen in groep 3 en/of 4. Doordat het project in de vorm van een fietsdagboek is opgezet, oefenen kinderen in alle seizoenen hun fietsvaardigheden en is het thema zowel op school als thuis onderwerp van gesprek in de context van het betreffende seizoen.

Leerkrachten kunnen Fietsen met Zizo uitvoeren als onderdeel van de VVN Praktische verkeersprojecten of als een op zichzelf staand project. Ze kunnen met het project in aanraking komen door hun school aan te melden voor een lidmaatschap van VVN Praktische verkeersprojecten (via vvn.nl/praktische-verkeersprojecten) of via https://vvn.nl/fietsenmetzizo. Veilig Verkeer Nederland informeert scholen over het project via de accountmanager voor de school, regionale contactpersonen, sociale media en nieuwsbrieven.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Het project Fietsen met Zizo zal in gebruik genomen worden per schooljaar 2022-2023. Een evaluatieformulier voor leerlingen en leerkrachten wordt ingezet na de les. Er staat vooralsnog geen effectmeting ingepland.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Onderwerp
Dagelijkse routes, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk