Veilig uitgaan = veilig thuiskomen

De clinic en theatervoorstelling biedt een voor jongeren aansprekende vorm om het onderwerp alcoholgebruik in de uitgaans- of sportcontext versus verkeersdeelname onder de aandacht te brengen. Aspecten als eigen verantwoordelijkheid, uit durven gaan van je eigen normen en waarden t.a.v. alcoholgebruik en elkaar durven aanspreken op risicovol gedrag komen daarbij aan de orde.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Per 1 januari 2023 is de score op stap 10 bijgesteld van ★★★★★ sterren naar ★ ster. Dit naar aanleiding van een herbeoordeling van de effectmeting volgens aangescherpte kwaliteitseisen.
 

Praktische informatie

Contactgegevens: Henk Koop, 0521-345244 , info@koop-co.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Draaiboek, uitnodigingen met basisinformatie over rijden onder invloed, videomateriaal, rollenspelen, leerlingenquiz, alcoholsimulatie parcours en leerlingenenquête. Daarnaast kunnen in overleg met de opdrachtgever aanvullende materialen op maat worden geleverd, zoals bijvoorbeeld een format voor een persbericht.

Korte karakteristiek

De clinic annex theatervoorstelling richten zich op het bewust maken van jongeren en scholieren van de risico’s van alcoholgebruik in de context van uitgaan en sport. De clinic Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen is primair bedoeld voor scholieren van het voortgezet onderwijs van 13-16 jaar en leerlingen van de ROC’s van 17 – 21 jaar. Daarnaast kunnen ook andere deelgroepen bij de clinics worden betrokken, zoals: ouders van deze doelgroep, vrijwilligers en beheerders van sportkantines, wijkcentra, dorpscentra, horecamedewerkers, taxichauffeurs en ondernemers. 

Onderdelen van deze workshop en theatervoorstelling zijn:

  • Vertonen van videomateriaal (m.b.t. de consequenties van een verkeersongeval als gevolg van alcoholgebruik)
  • Voorlichting door politie en evt. door horecaondernemers (optioneel)
  • Alcohol Kennis Afval Quiz
  • Parcours met alcoholpromillage brillen
  • Interactieve scenes/rollenspelen door professionele acteurs, hierin kunnen de deelnemers als regisseurs ‘ingrijpen’
  • Discussie en nabespreking, zodat hogere vaardigheden ten aanzien van bewustwording worden behandeld

In overleg met de opdrachtgever kan de precieze invulling, materialen en producten worden vastgesteld.

De doelen die beoogd worden zijn:

  1. Minder slachtoffers in het verkeer door alcoholgebruik
  2. Kennis vergroten over de gevaren en risico’s van alcohol in het verkeer
  3. Doelgroepen bewegen een Bob, taxi of openbaar vervoer te nemen

Methodiek

De clinic annex theatervoorstelling  beoogt zowel een bijdrage te leveren aan het kennisniveau als aan het bewustzijn van de deelnemers t.a.v. alcoholgebruik in het verkeer en hun eigen verantwoordelijkheid daarin.

Kennisoverdracht geschiedt hoofdzakelijk door middel van de Kennis Quiz en de voorlichting door de politie over de mogelijke effecten en risico’s van alcoholgebruik. Daarnaast is er ruimte voor discussie o.l.v. een professionele gespreksleider biedt mogelijkheid tot zelfreflectie en meningsvorming. De plaatselijke horeca discussieert met de leerlingen over het deurbeleid en voorkomen van alcomobilisme en agressie door overmatig alcoholgebruik.
Door middel van het spelen van praktijkscènes, waarop de deelnemers kunnen ‘ingrijpen’ door middel van de joystick-methode (d.m.v. suggesties aan de acteurs kunnen de leerlingen de scenes bijsturen) wordt beoogd het bewustzijn te verhogen t.a.v. de eigen verantwoordelijkheid, groepsnormen en hoe daarmee om te gaan. Met dat doel worden tevens videoclips getoond waarin de gevolgen van rijden onder invloed in een uitgaanssituatie op confronterende worden geïllustreerd.

Na afloop van de clinic annex theatervoorstelling wordt door de mentoren aan de leerlingen evaluatieformulieren uitgereikt waarmee wordt nagegaan in welke mate ze de aanpak aansprekend hebben gevonden en wat ze van de clinic is bijgebleven. De bevindingen uit deze evaluatie worden gerapporteerd in de vorm van een projectverslag.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Koop & Co draagt zorg voor de voorbereiding, coördinatie, organisatie, inzet van materialen en mankracht, begeleiding en evaluatie van de groepssessies (clinics). Er kunnen maximaal 2 groepssessies (elk met een duur van ca. 1 uur) op een dagdeel (ochtend/middag) worden uitgevoerd. Per clinic kunnen circa 120 leerlingen deelnemen. De clinic vindt doorgaans plaats in een school, wijkcentrum, uitgaansgelegenheid of sportkantine. Professionele gespreksleiders en acteurs verzorgen de discussie c.q. het spel de interactieve workshop.

De aanvullende module betreft een speciale praktijksimulatie en rondleiding in een plaatselijke uitgaansgelegenheid (discotheek) voor ouders van de leerlingen die de clinics hebben gevolgd.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is door Universiteit Twente uitgebreid onderzoek verricht naar de verkeerseducatieve effecten van de clinic Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen. Het rapport van UT wordt op verzoek aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.  Er wordt standaard na afloop van de clinic aan de leerlingen een evaluatieformulier uitgereikt, op basis waarvan een indruk van de waardering van de activiteit ter plaatse wordt verkregen.

Conclusie

De clinic Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen biedt een voor jongeren aansprekende vorm om het onderwerp alcoholgebruik in de uitgaans- of sportcontext versus verkeersdeelname onder de aandacht te brengen. Aspecten als eigen verantwoordelijkheid, uit durven gaan van je eigen normen en waarden t.a.v. alcoholgebruik en elkaar durven aanspreken op risicovol gedrag komen daarbij aan de orde. Daarmee besteedt dit project vooral ook aandacht aan de hogere orde vaardigheden. De clinic zou als module prima geïntegreerd kunnen worden in een bredere en meer structurele aandacht voor verkeer binnen het VO, bijvoorbeeld in projecten als : ‘Veilig verkeer of veilig in het verkeer’ en het Verkeersveiligheidslabel (zie onder ‘Aanvullende informatie’).

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Koop & co
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto, Fiets, Scooter of bromfiets, Voetganger
Regio
Landelijk