Muurvast

Groepsdruk beïnvloedt jongeren in verkeersveiligheid. Project Muurvast bevordert weerbaarheid tegen groepsdruk door spellen, opdrachten en het ontwikkelen van ‘gouden tips’.

Een directe en actieve interventie

Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

Programma Doortrappen

Het programma Doortrappen ondersteunt provincies en gemeenten om van hun oudere, fietsende inwoners bewuste en zekere Doortrappers te maken.

Fotoframe

Het campagneteam RYD spreekt op straat jongeren over het gevaar van afleiding op de fiets.

VVN Opfriscursus Fiets

Tijdens de VVN Opfriscursus Fiets gaan senioren aan de hand van foto’s, opdrachten en filmpjes het gesprek met elkaar aan. Dit gebeurt op basis van de onderwerpen ‘plaats op de weg’, ‘jij

Go Safe zonder invloed

Met Go Safe zonder invloed krijgen jongeren van 13 tot 18 jaar informatie over de werking van alcohol en drugs en de negatieve gevolgen die het gebruik ervan kan hebben voor de verkeersdeelname.

The Day After

The Day After is een educatief project waarin jongeren middels een escaperoomformat getraind worden in het vertonen van zelfcontrole.

Gastles nabestaanden van een verkeersslachtoffer

De gastles focust op het bewust maken van de risico’s bij verkeersdeelname en eigen (risicovol) verkeersgedrag. Het doel is het creëren en behouden van een realistische risicoperceptie en veilig verkeersgedrag.

E-Bike training SOAB

E-biketraining met als doel het vergroten van een veilige verkeersdeelname van ouderen op e-bike. De training bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel.