3D Tripping Car Klassikaal

3D-Tripping Car Klassikaal is een lesprogramma dat per blokuur wordt gegeven. Deze komt gedurende één dag langs bij een school. Het programma wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers.

Beoordeling

 3D Tripping CarPitchCampagne A&D
1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★★★★★★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★★★★★★★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★★★★★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★★★★★★★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★★★★★★★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★★★★★★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★★★★★★★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★★★★★★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★★★★★★★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

* De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

3D Tripping Car Klassikaal bestaat uit 3 producten die ieder afzonderlijk getoetst zijn aan de hand van de Checklist Verkeerseducatie. Voor de afzonderlijke informatie van deze producten wordt u doorverwezen naar de productpagina’s van 3D Tripping Car, Pitch en Campagne Alchohol en Drugs.

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, tel. 06-30006025, pieter@ryd.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

3D-Tripping Car Klassikaal is een lesprogramma dat per blokuur wordt gegeven. Deze komt gedurende één dag langs bij een school. Het programma wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers.

Korte karakteristiek

De klassikale inzet van 3D-Tripping Car bestaat uit een drietal onderdelen die tezamen klassikaal worden ingezet. Het hoofdonderdeel is de 3D-Tripping Car simulator. Echter, om te voorkomen dat een gehele klas hiervoor in de rij moet staan wachten en om de leerlingen extra theoretische kennis mee te geven, zijn de onderdelen ‘Pitch’ en de ‘Rijden onder invloed quiz’ toegevoegd. Zodoende kan de klas in groepjes worden opgesplitst waardoor iedere leerling actief wordt betrokken bij één van de onderdelen, na enige tijd wisselen de groepjes door naar het volgende onderdeel.

Methodiek

3D-Tripping Car:
Na afloop van de deelname in de simulator wordt door het RYD-campagneteam een bewustwordingsgesprek gevoerd met de deelnemer In het peer-to-peer gesprek worden de verdovende en stimulerende middelen besproken. Hierdoor krijgt de jongere kennis over welke soorten alcohol en soorten drugs er zijn. Ook weet de jongere de effecten van alcohol en drugs na inname en de gevolgen die de inname kunnen hebben in het verkeer.

Na deelname in de 3DTripping simulator en een gesprek met de peer, is de jongere in staat een bewuste keuze te maken over zijn toekomstige gedrag. De doelgroep heeft het rijden onder invloed op virtuele wijze ervaren, waardoor de jongeren kennis en inzicht hebben gekregen over de gevaren hiervan.

Pitch:
De inhoud van het lesprogramma (context gericht) wordt gebracht door campagneteamleden, die in dezelfde leeftijdscategorie zetten als de leerlingen. Door dit peer-to-peer principe is het lesprogramma afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep. Bij de pitch ligt de nadruk op samenwerking onderling, waardoor het onderwerp ‘rijden onder invloed van alcohol en/of drugs’ besproken wordt (gesprekstechnieken).

Rijden zonder invloed quiz:
Het campagneteam voert gesprekken met de klas met behulp van de rijden zonder invloed quiz. Daarin worden onder andere handelsperspectieven en het belang van goede afspraken voorafgaand aan een feestavond besproken. Dit peer-to-peer gesprek bevat voorlichting en informatie en wordt gegeven op interactieve wijze met de gehele klas.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op scholen. De lessen worden klassikaal gegeven. De lessen worden gegeven in blokuren. Per dag kunnen er vier lessen worden gegeven. Voor de inzet is een klaslokaal nodig.  

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is voor ieder van de onderdelen waaruit dit programma bestaat een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Deze zijn reeds afgerond. Op de afzonderlijke productpagina’s is hier meer informatie over te vinden.

Samenvatting

3D-Tripping Car Klassikaal is een programma waarbij leerlingen plaats mogen nemen in de 3D-Tripping Car simulator. Hierin krijgen deelnemers in een Virtual Reality-wereld door middel van een VR bril, de kans om met eigen ogen en het volledige verstand te beleven wat het effect is van alcohol- en drugs achter het stuur. Dat gaat natuurlijk niet goed! Aanvullend mogen de leerlingen ook een Pitch over de risico’s van alcohol- en drugs in het verkeer geven. Ten slotte doen ze mee met een uitdagende quiz welke onder andere gaat over handelsperspectief en het maken van goede keuzes omtrent alcohol- en drugs in het verkeer.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk