3D Tripping Bike

3DTripping Bike is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 16-25 jaar. Om de jongeren de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer zelf te ervaren, wordt een virtual reality bril gekoppeld aan een fietssimulator ingezet. Binnen deze wereld fietsen deelnemers na het (virtuele) gebruik van alcohol of drugs vanuit de kroeg naar huis. Dat gaat natuurlijk helemaal mis..

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
* De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product.

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Responsible Young Drivers, contactpersoon Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, tel. 06-30006025 
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

3D-Tripping Bike is een Virtual Reality fiets simulator. Deze komt gedurende één dag langs bij een school, festival of jeugdsoos. De simulator wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers.

Korte karakteristiek

Tijdens de 3D Tripping Bike krijgen jongeren, in een Virtual Reality-wereld door middel van een VR bril, de kans om met eigen ogen en het volledige verstand te beleven wat het effect is van alcohol en drugs op de fiets. In de Virtual Reality-wereld stap je op de fiets richting de kroeg waar een feestje gehouden wordt. Op dit feestje gebruik je (virtueel) alcohol of drugs. Na afloop fiets je onder invloed terug terwijl er zich verscheidene gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. Deze verkeerssituaties zijn toegespitst op het gekozen middel en geeft de situaties weer waarvan uit onderzoek blijkt dat deze vaak verkeerd aflopen. Worden deze onverhoopt toch “goed” doorlopen dan verschijnt de politie voor een aanhouding.

Na afloop voert het RYD-campagneteam een bewustwordingsgesprek met de deelnemers. Daarin worden onder andere handelsperspectieven en het belang van goede afspraken voorafgaand aan een feestavond besproken aan de hand van de zojuist doorlopen simulatie.

Methodiek

Door het software programma van 3DTripping worden per middel (alcohol, cannabis, paddo’s en XTC) de bijbehorende specifieke effecten per middel nagebootst. Dit wordt meteen gekoppeld aan een verkeerssituatie. Hierdoor weet de jongere de fysieke en emotionele gevolgen, maar ervaart ook direct de gerelateerde effecten van dat specifieke middel in verkeerssituaties. Daarnaast kan de groep om de betreffende deelnemer heen, de verrichtingen op het grote tv-scherm naast de simulator volgen. Omdat dit een unieke, moderne en eigentijdse ervaring is, wordt dit onderwerp bespreekbaar met leeftijdsgenoten.

Na afloop van de deelname in de simulator wordt door het RYD-campagneteam een bewustwordingsgesprek gevoerd met de deelnemer In het peer-to-peer gesprek worden de verdovende en stimulerende middelenbesproken. Hierdoor krijgt de jongere kennis over welke soorten alcohol en soorten drugs er zijn. Ook weet de jongere de effecten van alcohol en drugs na inname en de gevolgen die de inname kunnen hebben in het verkeer.

Na deelname in de 3DTripping Bike simulator en een gesprek met de peer, is de jongere in staat een bewuste keuze te maken over zijn toekomstige gedrag. De doelgroep heeft het fietsen onder invloed op virtuele wijze ervaren, waardoor de jongeren kennis en inzicht hebben gekregen over de gevaren hiervan.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op locaties, die door jongeren worden bezocht. Voor de simulator is er een afmeting nodig van 3m x 3m en een gewone stroomaansluiting. Een inzet duurt maximaal 8 uur.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog een effectmeting gedaan door een onafhankelijke partij. Wel is er een interne evaluatie gemaakt in opdracht van het ROF Fryslân, na 30 uitvoeringen van de campagne. Hierbij is een verdeling gemaakt per soort locatie: school, jeugdsoos en festival/evenement. Dit rapport is in 2018 geschreven.

Samenvatting

3DTripping Bike is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 16-25 jaar. Om de jongeren de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer zelf te ervaren, wordt een virtual reality bril gekoppeld aan een fietssimulator ingezet. Binnen deze wereld fietsen deelnemers na het (virtuele) gebruik van alcohol of drugs vanuit de kroeg naar huis. Dat gaat natuurlijk helemaal mis.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Resposible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk