ADAS Voorlichting en training

Om mensen vertrouwd te maken met hun eigen ADAS-systemen of te stimuleren meer gebruik te maken van ADAS-systemen én om mensen te wijzen op de mogelijke risico’s bij het gebruik van ADAS-systemen biedt de SBV een training en evenementen aan. Deze zijn geschikt voor zowel zakelijke als particuliere bestuurders.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Marjolein van Eek, marjolein@stichtingsbv.nl, 0512-544610
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De SBV verzorgt voorlichting en training rondom ADAS op 2 manieren:

  1. Voor bestuurders die net een auto met ADAS-systemen hebben gekocht, kan de SBV een training van 2-3 uur aanbieden. Deze training, gegeven door een speciaal hiertoe opgeleide rijinstructeur, vindt plaats in de eigen auto van de bestuurder/cursist. De ADAS-instructeur helpt de cursist bij het ontdekken van de mogelijkheden en gevaren van de verschillende ADAS-systemen.
  2. Zowel voor zakelijke rijders als voor particuliere rijders kan de SBV een ADAS-evenement organiseren. Tijdens het evenement worden er verschillende workshops georganiseerd:
  • Rijden in een auto met ADAS-systemen
  • Informatie over verschillende ADAS-systemen
  • Lezingen over ADAS-systemen

De exacte uitwerking en invulling is in overleg met de opdrachtgever.

Korte karakteristieken

AD 1: Een training bestaat uit 2-3 uur. Hierin staat het ontdekken van de mogelijkheden die de ADAS-systemen in de eigen auto bieden te onderzoeken. Daarnaast wijst de ADAS-instructeur ook op mogelijke gevaren bij het gebruik.

Ad 2: Een evenement duurt, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, 4-6 uur.
Belangrijk is mensen te laten ervaren  en vertellen wat ADAS-systemen zijn, op welke manier ze bijdragen aan de verkeersveiligheid en welke gevaren er zijn bij het gebruik van deze systemen.

Methodiek

Het gaat om een mix van ervaren van ADAS-systemen en het geven van informatie. We hopen dat de deelnemer/cursist door de training de systemen beter en meer kan gebruiken en zich bewust is van mogelijke gevaren van deze systemen.

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

AD 1: Deze training kan het best verlopen via een garagebedrijf. De ADAS-instructeur is getraind in een of meer merken en krijgt via de garage de naam door van een cursist. Vervolgens maakt de ADAS-instructeur een afspraak met de cursist en voert een rit uit in de auto van de cursist

AD 2: Om dit evenement te kunnen uitvoeren is een locatie nodig met voldoende ruimte voor parkeren, lezingen en het neerzetten van auto’s. Daarnaast is er catering gewenst (koffie en thee), alsmede een beamer/digibord en auto’s om praktijkritten mee uit te voeren.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen effectmeting gedaan van dit product.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Stichting Bevordering Verkeerseducatie
Doelgroep
25-60 jaar, > 60 jaar
Onderwerp
Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk