Bijtanken en oppoetsen

Cursus van Stichting Bevordering Verkeerseducatie voor de oudere automobilist (vanaf 55 jaar) die kennis wil nemen van de toepassing van (nieuwe) verkeersregels en het gebruik van beveiligingsmiddelen in het verkeer.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie 

Praktische informatie

Contactinformatie: Stichting Bevordering Verkeerseducatie, Mw. T Witteveen, info@stichtingsbv.nl, tel. 0512 544610
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Bij de cursus hoort het boek ‘senioren in het verkeer’. Voor de docent zijn een CD-ROM met voorbeelden van voorrangssituaties en een handleiding (voor de docent) beschikbaar. Daarnaast zijn er kennistoetsen en thuisopdrachten.

Korte karakteristiek

De verkeersdocent informeert de deelnemers over de belangrijkste veranderingen van de afgelopen jaren op het gebied van regels, voorschriften, borden en voorzieningen. Aan de hand van beelden en situatiebeschrijvingen worden toetsen afgenomen, zodat de deelnemers na kunnen gaan in hoeverre hun kennis nog voldoet aan de eisen die het verkeer stelt. Er wordt aandacht besteed aan vaardigheid, inzicht en mentaliteit. Daarnaast is er aandacht voor bijzondere verkeersveiligheidsproblemen, zoals kinderen, ouderen en rijden onder invloed. Tijdens één van de bijeenkomsten wordt een ogentest uitgevoerd. De cursus is opgebouwd rond tien verschillende thema’s.

Methodiek

De cursus Bijtanken en Oppoetsen bestaat uit vijf dagdelen (van twee uur) verkeerstheorieles plus een ogentest. Facultatief tegen meerprijs kunnen de deelnemers meedoen aan een praktijktestrit à la BROEM en/of een zelfredzaamheidbijeenkomst/cursus pech onderweg bij een garagebedrijf.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De cursus is in principe ’s morgens, ’s middags en ’s avonds te geven. De cursusgroep bestaat uit maximaal 25 personen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen onderzoek verricht naar de verkeerseducatieve effecten van deze cursus.

Conclusie

Nadruk in de cursus ligt op de kennis en de toepassing van verkeersregels en het gebruik van beveiligingsmiddelen. Daarbij gaat de aandacht met name uit naar de onderste twee niveaus uit de matrix gedragsbeïnvloeding.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Stichting Bevordering Verkeerseducatie
Doelgroep
25-60 jaar
Onderwerp
Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk