Alcohol, drugs, medicijnen en verkeer

De les Alcohol, drugs, medicijnen en verkeer: een levensgevaarlijke situatie! door Wim Ummenthum informeert jongeren over de werking van alcohol en drugs en de negatieve gevolgen die het gebruik ervan kan hebben bij verkeersdeelname. De jongeren ervaren met behulp van een “alcoholbril” wat het betekent om onder invloed te zijn, met als doel hen bewust te maken van de risico’s, en te laten realiseren dat dit gevaarlijk en onwenselijk is.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product


Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contacgegevens: Wim Ummenthum, autowim@planet.nl, tel. 06 558 444 99.
Kosten: Prijs op aanvraag.

Verschijningsvorm

Les met theorie- en praktijkonderdeel.

Methodiek

Het eerste gedeelte van de les bestaat uit theorie die door middel van groepsgesprekken en via de doceer/demonstratievorm de leerlingen uitleg en inzicht verschaft over het effect van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer. Ook wordt besproken wat de gevolgen kunnen zijn van het onder invloed rijden, bijvoorbeeld levenslange schadeclaims als er ongevallen gebeuren. Het geheel wordt ondersteund door een PowerPoint presentatie waarin onder andere diverse filmpjes zijn opgenomen.

Het tweede gedeelte bestaat uit praktische oefeningen met behulp van verschillende promillage- en drugsbrillen, zodat de leerlingen zelf kunnen ervaren hoe het is om onder invloed te zijn, en zich bewust worden van de risico’s die dit meebrengt in het verkeer.

Het derde gedeelte van de les bestaat uit een groepsgesprek over alternatieven; wat moet ik doen, of wat zou ik kúnnen doen om veilig thuis te kunnen komen als ik onder invloed ben of wanneer bijvoorbeeld de BOB niet meer beschikbaar is? Met de cursisten wordt besproken welke risicovolle factoren van invloed kunnen zijn. Ook groepsgedrag en weerbaarheid worden in dit gedeelte behandeld.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Deze preventieles is het meest geschikt voor een groep van 15-20 deelnemers, bereikt via opleiding (VO, ROC), sportvereniging of rijscholen.
 
Er is een ruim klaslokaal nodig waarbij de opstelling bij voorkeur in carrévorm is, omdat er groepsgesprekken plaatsvinden. Het is ook belangrijk dat er voldoende ruimte is (minimaal 7 x 4 meter) om de praktijkoefeningen te kunnen doen. Dit kan in het klaslokaal indien dit groot genoeg is, of bij mooi weer buiten.  
 
Om het theoretisch gedeelte te kunnen geven is een whiteboard of projectiescherm nodig, plus laptop met goede luidspreker en beamer. Voor het praktische gedeelte zijn de promillagebrillen nodig. Ook is er een restalcoholbril en drugsbril beschikbaar. Daarnaast kunnen attributen zoals pylonen en balletjes gebruikt worden voor de praktijkoefeningen. 

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen wetenschappelijke evaluatie naar de verkeerseducatieve effecten van dit programma uitgevoerd. Wel vindt als afsluiting van de les een eindevaluatie plaats door middel van een formulier dat de cursisten invullen.

Conclusie

Via het programma worden de belangrijkste feiten met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen behandeld. Tevens ervaren de jongeren zelf wat het betekent voor de balans en coördinatie om onder invloed te zijn, en leren zij hoe ze risicovolle situaties kunnen voorkomen.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Wim Ummenthum
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Scooter of bromfiets, Voetganger
Regio
Landelijk