Rijvaardigheidstraining

De ervaren bestuurder heeft al jaren het rijbewijs en een hoop rijervaring. Het rijden verloopt voor hen zo automatisch, dat ze wellicht niet meer opmerken dat het verkeer iedere dag een klein beetje verandert. En niet alleen het verkeer, maar zij zelf ook. Naarmate de jaren vorderen, worden waarnemingsvermogen en concentratievermogen vaak ongemerkt minder. Meestal zijn dit eenvoudige, maar soms ook belangrijke complexe veranderingen. De bedoeling van de rijvaardigheidstraining is dat de ervaren bestuurder nog vele jaren verantwoord en met plezier kan autorijden.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Jelly Helmer, 06-21413624, jelly@stichtingsbv.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De Rijvaardigheidstraining is een cursus van 1 dagdeel (3 uren), waarbij een drietal workshops wordt gevolgd van ieder een uur. De workshops zijn gericht op verbetering van de verkeerskennis, -vaardigheden en -kunde van de ervaren bestuurder.

Korte karakteristiek

In de cursus ‘Rijvaardigheidstraining’ wordt aandacht besteed aan de nieuwste verkeers- en gedragsregels en de kennis van verkeersborden. Ook wordt er gesproken over verkeersveiligheid en de beperkingen door het ouder worden. Deze SBV-cursus beslaat 1 dagdeel en wordt op diverse locaties gegeven. Een rijvaardigheidstraining bestaat uit drie onderdelen van ieder een uur:

  1. Rijvaardigheidsrit;
  2. Verkeerstheorie;
  3. Activiteitencircuit.

Methodiek

Rijvaardigheidsrit
Bij de rijvaardigheidsrit maakt de cursist onder begeleiding van een rij-instructeur in zijn/haar eigen auto een rit waarin diverse verkeerssituaties zijn opgenomen, en waar ook ruimte is voor specifieke wensen van de deelnemers en/ of aandacht voor bepaalde rijangsten. De ritadviseur beoordeelt rijvaardigheden zoals in- en uitvoegen, kennis van de verkeersregels en de wijze waarop daar mee omgegaan wordt, de rijtechniek, reactiesnelheid en het waarnemingsvermogen van de cursist. Deze beoordeling wordt met de cursist besproken in een gesprek na afloop van de rit.

Verkeerstheorie
In het onderdeel theorie informeert een verkeersdocent de cursisten over de nieuwe verkeersborden en gedragsregels in het verkeer. Ook worden moeilijke verkeerssituaties en de snelheden (strepen op de weg) behandeld. Tot slot wordt met een korte quiz de verkeerskennis op de proef gesteld.

Activiteitencircuit
Tijdens het activiteitencircuit kunnen er allerlei informatieve stands aanwezig zijn van of workshops gegeven worden door verschillende organisaties en belangenverenigingen op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ogen- en reactietest door Veilig Verkeer Nederland
  • Aanwezigheid van audicien en/of opticien
  • Workshop Waarneming & Veiligheid door het SBV
  • Oefeningen (noodstop, uitwijken) op de slipbaan

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Voor de rijvaardigheidstraining is een geschikte locatie nodig. Dit wil zeggen een locatie met voldoende ruimte voor de verschillende workshops (2 ruimtes), liefst met beamer/digibord. Daarnaast een ontvangstruimte voor de gehele groep (deelnemers en medewerkers). Ook is voldoende parkeerruimte bij de locatie van belang, aangezien alle deelnemers (en medewerkers) met eigen auto komen.

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat zij een grote rol speelt in de werving van de deelnemers. Denk aan het plaatsen van een advertentie in een lokaal blad en het verspreiden van posters & flyers.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Dit project is geëvalueerd in het kader van het EVEO-onderzoek van 2007, inclusief adviezen van mw. Dirkje van der Ven, gedragspsychologe.
Er heeft onlangs geen effectmeting plaatsgevonden.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Stichting Bevordering Verkeerseducatie
Doelgroep
16-25 jaar, 25-60 jaar
Onderwerp
Dagelijkse routes, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk