Training bestelautoverkeer

De trainingsdag is bedoeld voor bedrijven die veel met bestelauto’s onderweg zijn. De training is gericht op het geven van inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van zowel de bestuurder als het voertuig. De training bestaat uit een theorie, een dagdeel rijvaardigheidstraining op de baan en een rit op de openbare weg. Doel is inzicht geven en bewustwording.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★
10.Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Sarto van Rijswick/Niek Kuiper, 0591-612942, info@dibo-emmen.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Training bestaande uit een dagdeel op een afgesloten terrein vervolgens aangevuld met het rijden op de openbare weg om de principes van Het Nieuwe Rijden toe te passen en te ervaren.

Korte karakteristiek

De training begint met een theoretisch deel waarin de nieuwste verkeersregels, nieuwe technieken, potentieel gevaarlijke verkeerssituaties en relatie tussen snelheid en stopafstand aan bod komen. In het praktisch deel is aandacht voor zit-stuurhouding, maken van een noodstop in relatie tot snelheid en stopafstand, berm rijden, en rijden van een gladde bocht. In de middag volgt een theoretische onderbouwing van de principes van Het Nieuwe Rijden, vervolgens gaan de deelnemers het geleerde in de praktijk brengen op de openbare weg.

Methodiek

Theoretische inleiding waarbij ervaring van de deelnemers centraal staat. Vervolgens praktische oefeningen in de eigen auto waarbij het doel is deelnemers te laten ervaren dat de grens van beheersen sneller bereikt wordt dan verwacht. In het middag deel ervaren de deelnemers dat zuiniger rijden ook veiliger rijden is door middel van ervaren hoe de principes van HNR kunnen worden toegepast.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Programma wordt uitgevoerd door opleidingscentrum DIBO op haar eigen terrein in Emmen en cursisten met eigen voertuig.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er heeft geen wetenschappelijke effectmeting plaats gevonden, wel worden interne evaluaties verricht.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Opleidingscentrum DIBO
Doelgroep
16-25 jaar, 25-60 jaar, > 60 jaar
Onderwerp
Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto