Bokabox Bordenkwartet

Het Bokabox Bordenkwartet is een kwartet over verkeersborden voor kinderen vanaf eind groep 3 met een extra spelregel. Door die extra spelregel worden kinderen zeer gemotiveerd de betekenissen van de borden te kennen en tijdens het spel hebben ze volop gelegenheid die te leren. Het spel leidt tot actieve kennis van de verkeersborden. Door de ordening van de kwartetten en de overzichtskaarten en de extra spelregel, automatiseren kinderen de bordcategorieën.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Annet Kooijman, info@bokabox.nl, tel. 06 – 20871926
Kosten: €9,95 (inclusief BTW, prijspeil 2020)

Verschijningsvorm

De kaarten van de 10 kwartetten zitten in een doorzichtig, flexibel plastic doosje. Er zijn ook 5 overzichtskaarten en een uitvouwbare gebruisaanwijzing in tekst en in stripvorm. Onderop de stapel bevinden zich drie kaarten met specifiek Vlaamse teksten. Voor gebruik in Nederland kunnen die verwijderd worden.

Korte karakteristiek

Het bordenkwartet is een gewoon kwartet met een extra spelregel. Degene die aan de beurt is vraagt de kaart die hij hebben wil door het verkeersbord van betreffende kaart op één van de overzichtskaarten aan te wijzen en tegelijkertijd de betekenis ervan te noemen. De ander kan de betekenis controleren als hij die kaart heeft. Was de betekenis fout, dan krijgt de vrager niet de kaart, maar wel het juiste antwoord. Kwartetten kun je met zijn tweeën en met meer spelen. 

Methodiek

Kinderen controleren en verbeteren elkaar. Als de betekenis van het bord op de gevraagde kaart niet goed was, krijgt de vrager niet de kaart, maar wel de juiste betekenis; de volgende beurt mag hij er weer om vragen. Zo krijgen de kinderen de kans de juiste betekenis te leren en het  motiveert om de betekenis goed in te prenten.

Kinderen neigen ertoe eerst naar het pictogram te kijken; dat heeft betekenis voor ze. Het vlak van een bord is zoiets als de achtergrond van een sticker: de drager van het plaatje. Tijdens het spel gaan kinderen er toe over eerst de vorm en kleur van het bord te zien en de categorie te benoemen en dan pas het pictogram. De kwartetten zijn gegroepeerd naar de pictogrammen van de borden; zo zijn er bijvoorbeeld de kwartetten: één mens, dieren, één pijl. Daardoor zitten er borden van verschillende categorieën in één kwartet. De overzichtkaarten zijn geordend op categorie. Kinderen zien gelijk dat bijvoorbeeld alle driehoekige borden op één kaart staan; ze begrijpen al snel dat de betekenissen van alle borden op die overzichtskaart met ‘pas op …!’ beginnen. Na één spel benoemen ze eerst de categorie van een bord en hebben ze de betekenissen van de categorieën geautomatiseerd.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het Bokabox Bordenkwartet kan als zelfstandig leermiddel worden ingezet om de verkeersborden te oefenen. Daarnaast kan het worden gebruikt als verwerking voor aangeboden lesstof over verkeersborden, tijdens spelletjesmomenten of als afwisseling op leren van papier of achter de computer.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Het bordenkwartet is niet geëvalueerd. Het automatiseringseffect viel op tijdens de testfase.

Conclusie

Met behulp van het Bokabox Bordenkwartet kunnen kinderen de betekenissen van de borden in groepjes zelfstandig inoefenen. De spelopzet zorgt ervoor dat kinderen de gelegenheid krijgen en zeer gemotiveerd zijn de verkeersborden goed in te prenten en leidt tot actieve kennis van de verkeersborden. Het spel maakt gebruik van de systematiek die er in de verkeersborden zit. Door de ordening van de kwartetten  op pictogram en de extra spelregel wisselen kinderen de volgorde waarin ze naar de betekenisonderdelen van verkeersborden kijken en automatiseren de bordcategorieën. Het kwartet kan ingezet worden als verwerking op verkeersbordenlessen. Door de spelvorm kan het kwartet ook goed ingezet worden op spelletjesmomenten: ze spelen een spel en ondertussen automatiseren ze de verkeersborden.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Bokabox
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk