Fietshelden

De Fietshelden Campagne is in 2018 geïnitieerd en ontwikkeld in samenwerking met Katelijne Boerma, de Fietsburgemeester van Amsterdam. Haar doel was om kinderen een stem te geven in de stad, en fietsen en fietsveiligheid en -plezier beter bespreekbaar te maken vanuit het perspectief van kinderen zélf. De Fietshelden Campagne daagt kinderen, in de leeftijd 8-12 jaar uit groep 5 t/m 8 van de basisschool, uit om een idee te bedenken over hoe zij fietsen in de stad leuker en/of veiliger zouden maken, bijvoorbeeld in hun buurt en rondom hun school. 

Het belang van de campagne schuilt enerzijds in het creëren van meer bewustzijn over fietsen en fietsveiligheid en -plezier bij kinderen, hun ouders en scholen in hun woonplaats, en anderzijds in het betrekken van kinderen bij het inrichten van de stad voor hun toekomst. Zo kunnen we ons een écht leefbare stad voorstellen, een stad die leuk en veilig is voor iedereen! Kinderen met de beste ideeën worden geselecteerd als ‘Fietsheld’, en ontvangen een uitnodiging voor een ontwerpwedstrijd waar zij hun innovatieve idee verder ontwikkelen tot een prototype. Een jury bepaalt dan wie van de Fietshelden het beste idee heeft. Dit kind wordt verkozen tot ‘Fietsheld van het jaar’ voor die stad en wint een nieuwe fiets! 

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Maud de Vries, maud@bycs.org 06 514 928 43, Maarten Woolthuis, maarten@bycs.org 06 531 554 93.
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Een les van 1-2 uur tijdens een les op school of een activiteit op de buitenschoolse opvang, waarin wordt ingegaan op hoe de kinderen hun school-thuis fietssituatie en -route beleven en hoe die in hun ogen veiliger en leuker kan worden. Hun idee tekenen en beschrijven ze op een Ideeënformulier.

Korte karakteristiek

 • Bewustwording: in de les worden ze zich bewust van hun beleving ten aanzien van fietsen in hun eigen situatie Ideeënvorming: naar aanleiding van die les, zetten ze hun idee op papier.
 • Selectie van ideeën: een jury kiest ca. 30 ideeën uit en nodigt de bedenkers uit voor de Fietshelden Ontwerpwedstrijd
 • Ontwerpwedstrijd: de kinderen werken onder begeleiding materialen hun eigen idee uit tot een prototype op miniatuurformaat
 • Uitverkiezing: de jury kiest uit de ca. 30 Fietshelden de Fietsheld van het Jaar
 • Praktijk: verkenning of het winnende idee i.s.m. partners kan worden gerealiseerd in een pilot.
 • Fietsheldenraad: Fietshelden voeren hun acties samen/alleen uit en geven (on)gevraagd advies aan de (verkeers)wethouder

Methodiek

Op niveaus I t/m IV besteedt de interventie aandacht aan het leerdoel risicovolle situaties en neigingen bij de kinderen zelf en hun omgeving (ouders, medeleerlingen, ouders, andere verkeersdeelnemers) te herkennen en te veranderen, zodat fietsen voor hen veiliger en plezieriger wordt en blijft.

In de les is er aandacht voor:

 • het bewustzijn over risicovolle neigingen/trekjes  worden gestimuleerd (ook van ouders/verzorgers als voorbeeld!)

In de Ideeën- en ontwerpfase is er aandacht voor:

 • hoe onveilige en onplezierige situaties én gedragingen kunnen worden opgelost

In de Fietsheldenraad-fase is er aandacht voor:

 • wat je zelf kunt doen en wat je van anderen kunt vragen om fietsen veiliger en plezieriger te maken

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De Fietshelden Campagne bestaat uit:

Concept: Licentiebijdrage voor conceptontwikkeling en branding
Projectcoördinatie en -implementatie: BYCS i.s.m. Fietsburgemeester / derden

 • Activiteit #1 – Opzet, voorbereiding, en uitvoering campagne. Onder opzet verstaan we alle uren en inzet die we steken in het toesnijden van Fietshelden op de specifieke situatie in stad en regio. Inclusief ontwikkeling en ontwerp specifieke materialen en aanpassen website voor deze Fietshelden-editie
 • Activiteit #2 – Lancering campagne
 • Activiteit #3 – Strategie werving inzendingen
 • Activiteit #4 – Fietshelden selecteren
 • Activiteit #6 – Organisatie eerste bijeenkomst
 • Activiteit #7 – Organisatie en uitvoering ontwerpwedstrijd
 • Product #1 – Fietshelden challenge op school of buitenschoolse opvang
 • Product #2 – Samenwerking met lokale partij voor werving, lespakketten en fietseducatie op scholen
 • Product #3 – Post-campagne activiteiten (Fietsheldenraad)

Uitvoering werving en fietseducatie: BYCS i.s.m. lokaal aangewezen partij voor fietseducatie
Communicatie: i.s.m. gemeente, scholen/bso’s, lokaal aangewezen partij voor fietseducatie
Inkoop & inhuur derden:

 • T-shirts fietshelden
 • Drukwerk en productie 100 T-shirts
 • Eten + drinken bij bijeenkomst + ontwerpwedstrijd
 • Catering voor circa 30-50 deelnemers + ouders
 • Cadeau/fiets voor winnaar incl. transport en afstelling
 • Materialen werving (flyer, poster, sticker, e.d.)
  • 10.000 flyers incl. verspreiding
  • 250 posters
  • 1.000 stickers
 • Fotograaf + filmer ontwerpwedstrijd inclusief bewerking en afkoop beeldrechten
 • Inhuur uitvoeringspartner ontwerpwedstrijd
 • Organisatie, facilitatie, transport en materialen, 30-50 deelnemers

Niet inbegrepen:

 • Locatie voor de Ontwerpwedstrijd, aankleding, opbouw & afbouw: Voor de Ontwerpwedstrijd en Verkiezing van Fietsheld van het Jaar is een een aansprekende, goed per fiets en OV bereikbare, centraal gelegen locatie nodig . De locatie wordt vanzelfsprekend als supporter vermeld in alle publiciteit van het event.
 • Les door lokale aangewezen partij voor fietseducatie op scholen: De organisatie gaat er van uit dat contact wordt gelegd met (de) organisatie(s) die fietseducatie op scholen verzorgt in opdracht van overheden, zodat krachten worden gebundeld en zo samen een les wordt voorbereidt, die leidt tot inzending van Ideeën van kinderen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek 

Niet van toepassing. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
BYCS
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk