Mobiel in de hand, fiets aan de kant 2.0

Het gaat om lessen die in het kader van de landelijke verkeersactie Mono en in samenwerking met Trafficskills voor de groepen 7 & 8 en de brugklasser is ontwikkeld. We richten ons op de attitude, de achtergronden en motivaties en de gewoonten en impulsen die het gedrag sturen. Hiervoor maken we gebruik van Guiding Priciples en Gedragslenzen. Deze vooruitstrevende nieuwe techniek, ontwikkelt door de Hoge School Utrecht, geeft een docent het gereedschap om makkelijker bij een deelnemer het getoonde gedrag te sturen naar gewenst gedrag.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product. 

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie

Praktische informatie

Contactgegevens: Josian Weegenaar, josianw@gmail.com, 06-44 12 36 29
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Ons bijzondere Trafficskills lesprogramma beslaat 1 lesuur voor elke groep 7 en/of 8 of brugklas in het klaslokaal. 

Korte karakteristieken

Een les voor zowel het Basis Onderwijs en Voortgezet Onderwijs duurt maximaal 1 uur en bestaat uit drie onderdelen.

  • In de les voor het Basis Onderwijs wordt gebruikgemaakt middelen als de Fietssimulator en het maken van een RAP.
  • In de les voor het Voortgezet Onderwijs worden naast Smartphones en fietssimulator met name de VR brillen ingezet.
  • Bij de interventie op locatie kan iedereen zijn beperkingen of mogelijkheden ten aanzien van afleiding in het verkeer ontdekken met de fietssimulator.

Voor het Basis Onderwijs: bestaat het eerste onderdeel uit een quiz/zinzoeker waarbij leerlingen hun kennis kunnen toetsen rondom de mogelijke problematiek van afleiding in het verkeer. Het tweede onderdeel bestaat uit het proefondervindelijk ervaren van beperkingen of gevaren het gebruik van een mobiel in het verkeer opleveren. Dit in een veilige geconditioneerde veilige omgeving met gebruik van een fietssimulator. Het derde onderdeel is het gebruik maken van muziek en rap om in een korte tijd en op begrijpelijke manier de veilige manier van mobielgebruik in het verkeer op een aantrekkelijke manier te stimuleren. Lees hier meer.

Voor het Voortgezet Onderwijs: bestaat het eerste onderdeel uit het observeren van fietsers in verkeerssituaties waarbij gelet wordt op de diverse vormen van afleiding en mogelijke effecten op de verkeersdeelnemers. Lees hier meer.

In het tweede gedeelte van de les is een luistertest. Wat is veiliger: 1 oortje of 2 oortjes in als je muziek luistert in het verkeer? In het 3e en laatste gedeelte van de les wordt weer gebruik gemaakt van de fietssimulator. De leerling ontdekt aan de hand van de ritten dat afleiding in het verkeer de risico’s op een ongeval sterk vergroot.

Methodiek

Leerlingen worden met theorie, opdrachten op de fietssimulator, gebruik van rap en muziek de kennis, vaardigheden en benodigdheden bijgebracht betreft veilig fietsen zonder afleiding door het verkeer.
De moeilijkheidsgraad van de zinzoeker, opdrachten op de fietssimulator en samenstelling van de rap is per groep en het niveau van de groep aan te passen.

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

Voor de opdrachtgever: (klas)lokaal met beeldscherm en 1 juf of meester, stopcontact. Lesuur maximaal 1 uur
Voor Trafficskills: draagt de zorg voor alle overige lesmaterialen zoals zinzoeker formulieren, fietssimulator, banners, audio en 1 eigen docent.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Nieuwe metingen gepland 2023 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Trafficskills
Doelgroep
4-12 jaar, 12-16 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk