Bokabox

De Bokabox is een leskist met vier basis verkeersborden, die kunnen worden gevuld met losse transparante kaarten met pictogrammen. Door de combinatie van de basisborden en de losse pictogrammen kunnen de belangrijkste verkeersborden worden samengesteld. De betekenissen worden weergegeven door de combinatie van betekeniskaarten, passend bij de basisborden en pictogrammen. Met behulp van de leskist kunnen leerlingen van eind groep 3 tot en met groep 7 van het basisonderwijs kennismaken met de voor hen belangrijkste verkeersborden en wordt hen de systematiek van de verkeersboden duidelijk.

Praktische informatie

Contactgegevens: Annet Kooijman, info@bokabox.nl, tel. 06 – 20871926
Kosten: Prijzen op aanvraag

Verschijningsvorm

Blankhouten leskist met alle noodzakelijke materialen, zoals basisborden, transparante kaarten met pictogrammen, tekstkaarten, kopieerkaarten en handleidingen voor de lesgever.

Korte karakteristiek

Met behulp van de leskist maken de leerlingen kennis met de betekenis van de vier basisborden. Bij elk bord hoort een kaart met een basisbetekenis: de betekenis die hoort bij de vorm en de kleur van het bord. Bij het gevaarbord is dat de tekst ‘pas op!’, bij het gebodsbord ‘je moet hier ….’, bij het verbodsbord ‘je mag hier niet ….’ én bij het aanduidingbord ‘hier is een ….’. De betekenis van de basisborden wordt aangevuld met betekeniskaarten die horen bij de pictogrammen. Daarnaast zitten er in de leskist borden die specifiek met de voorrangssituaties te maken hebben. Het materiaal kan zowel klassikaal als door de kinderen individueel worden gebruikt. Voor beide werkwijzen zit er een handleiding in de leskist.

Methodiek

Als eerste maken de leerlingen kennis met de betekenis van de vier basisborden. Vervolgens gaan zij aan de slag om de basisborden te vullen met behulp van de losse pictogrammen en de basisbetekenissen aan te vullen met de specifieke betekenissen die horen bij de pictogrammen. Door de pictogrammen en de specifieke betekeniskaarten te wisselen wordt zichtbaar en tastbaar gemaakt wat er verandert en wat er gelijk blijft. Met deze manier van werken leren de kinderen de pictogrammen lezen en de systematiek achter de borden te begrijpen in plaats van de borden uit het hoofd te leren. De kinderen ervaren heel concreet wat gelijk blijft en wat steeds verandert binnen een bordcategorie. Ze leren welke betekenis bij welk symbool hoort. De kinderen hoeven in feite alleen de basisborden te leren. De pictogrammen leren de kinderen begrijpen in plaats van uit hun hoofd te leren.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De Bokabox Verkeer kan als zelfstandig middel worden ingezet om de betekenis van verkeerborden te leren. Maar over het algemeen wordt de leskist ingezet als aanvulling op een ander product of project. De Bokabox is met name goed inzetbaar naast een verkeersmethode om de leerlingen de betekenis van en de systematiek achter de verkeersborden duidelijk te maken.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In 2013 is de Bokabox Verkeer onderzocht door bachelorstudenten Onderwijskunde van de Universiteit van Utrecht. Tijdens het onderzoek bleek dat bij kinderen die de verkeersborden met de Bokabox Verkeer leerden de kennis van de verkeersborden meer was toegenomen dan bij kinderen die de borden met de methode ‘Klaar…over’ leerden. Bovendien konden Bokabox-kinderen borden die zij nog niet geleerd hadden vaker goed interpreteren dan de andere kinderen. De conclusie is dat kinderen de verkeersborden met Bokabox Verkeer effectiever leren dan met methodes zoals ‘Klaar…over’, waarbij kinderen de borden door middel van een foto in een realistische situatie aangeboden krijgen. Het volledige onderzoeksverslag is te lezen op de website www.bokabox.nl.

Conclusie

Met behulp van de Bokabox Verkeer maken kinderen zich op een intuïtieve en speelse manier de betekenis van verkeersborden eigen. Doordat de kinderen de systematiek achter de verkeersborden wordt uitgelegd, leren zij als het ware zelf af te leiden wat de betekenis van de borden is. Hierdoor zal de betekenis van de borden beter beklijven en kunnen kinderen een verkeersbord dat zij nog niet ‘gehad’ hebben toch goed interpreteren. Daarnaast maakt de leskist maakt vooral gebruik van visueel materiaal en is daardoor erg geschikt voor kinderen met een geringe taalbeheersing. De Bokabox Verkeer is vooral bedoeld om de betekenis van de verkeersborden aan te leren en niet zozeer om te leren wat zij in concrete situaties betekenen voor het gedrag in het verkeer. Daarom dient de leskist vooral gezien te worden als een basisproduct dat aangevuld dient te worden met andere materialen om te spreken van goede verkeerseducatie.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Bokabox
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk