Op Weg naar het VO

In Op Weg naar het VO van Verkeersplein Amsterdam bereiden leerlingen zich voor op het fietsen naar de middelbare school. Zij maken een route naar de nieuwe school, waarbij ze verschillende factoren in beschouwing nemen. Vervolgens gaan ze deze route in kleine groepjes fietsen. Onderweg analyseren ze onveilige verkeerssituaties die ze tegenkomen, en bedenken hier gedragsalternatieven voor. Het eerder ontwikkelde verkeersbewustzijn wordt hiermee in praktijk gebracht. Op weg naar het VO is hiermee de ultieme afsluiting van de Amsterdamse Verkeerslijn op de basisschool.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: T. Thobe en C. Limmen, info@verkeerspleinamsterdam.nl, tel. 020 799 00 60
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Op Weg naar het VO bereidt leerlingen uit groep 8 voor op het fietsen naar de middelbare school. In de meest praktische zin: door het daadwerkelijk fietsen van de nieuwe route. Daarbij maken leerlingen een bewuste keuze voor de veiligste route, en overwegen ze alternatieve routes. Ook maken ze een analyse van de onveilige situaties die ze onderweg tegenkomen, en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Na de vakantie kunnen ze deze route dan met meer verkeersbewustzijn en vertrouwen fietsen. Verkeersplein Amsterdam (VPA) voert dit project uit in opdracht van Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam.

Op Weg naar het VO staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van de Amsterdamse Verkeerslijn. Dit zijn alle verkeerseducatieprojecten op scholen en kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 18 jaar in de gemeente Amsterdam. Op Weg naar het VO is de afsluiting van de Amsterdamse Verkeerslijn op de basisschool. Het volgt op Tussen School en Thuis, het Theoretisch Verkeersexamen en het Praktisch Verkeersexamen. 

Korte karakteristiek

Op Weg naar het VO bestaat uit drie lessen, die in een periode van ongeveer twee weken plaatsvinden. Alle drie de lessen worden gegeven door een VPA-medewerker die op school komt. 

De eerste les is een informatieve les. Een VPA-medewerker komt in de klas en geeft eerst een korte uitleg. Daarna volgt een groepsdiscussie over veilig verkeersgedrag. Dan gaan leerlingen zelf aan de slag. Ze gaan op zoek naar de veiligste route naar hun middelbare school. Hierbij maken ze gebruik van de Routeplanner van de Fietsersbond. Daarna tekenen ze deze route in op de Stadsplattegrond ‘Amsterdam op de fiets’. Dit wordt de basis voor het daadwerkelijk fietsen van deze route. De informatieve les duurt ongeveer anderhalf uur. 

Dan volgt de praktijkles. Leerlingen gaan in groepjes van maximaal 4 leerlingen de route naar hun middelbare school fietsen. Bij ieder groepje fietst één begeleider mee. Onderweg wordt vaak gestopt om onveilige situaties te bespreken. De leerlingen voeren onderweg ook een Kijkopdracht uit. Op een kruispunt dat ze onveilig of lastig vinden, gaan ze op een veilige plaats staan om de opdracht te maken. De opdracht bestaat uit een aantal vragen over de verkeerssituatie. Ook moeten leerlingen een tekening maken van de situatie. De praktijkles duurt in totaal 3 uur. 

De laatste les is een evaluatie-les. Ook deze les wordt gegeven door de VPA-medewerker. Leerlingen geven hier in groepjes een presentatie over het fietsen van de route, de onveilige situaties die ze zijn tegengekomen, en hoe ze hiermee om zijn gegaan. De evaluatie-les duurt ongeveer een uur. 

Methodiek

Op Weg naar het VO bereidt leerlingen uit groep 8 voor op het fietsen naar de middelbare school. Hierbij wordt vooral ingezet op zelfstandigheid, bewustwording van het eigen verkeersgedrag en dat van anderen. Kinderen moeten zelf een route gaan bepalen naar de middelbare school, op basis van een afweging van factoren waarvan veiligheid een belangrijke is. Vervolgens gaan ze deze route daadwerkelijk fietsen, in groepjes en onder begeleiding. Hierbij moeten ze ook kaartlezen, en een analyse maken van onveilige situaties die ze onderweg tegenkomen. In een eindpresentatie moeten ze laten zien welke keuzes ze gemaakt hebben, welke onveilige situaties ze hebben ervaren, en hoe ze hiermee omgegaan zijn. 

Inzet en gebruiksvoorwaarden

Op Weg naar het VO is bedoeld voor leerlingen in groep 8 van het Amsterdamse basisonderwijs. Voorwaarde voor deelname is dat de leerlingen geslaagd zijn voor het Praktisch Verkeersexamen. De uitvoer van het programma wordt volledig door Verkeersplein Amsterdam verzorgd. Alle drie de lessen worden gegeven door een VPA-medewerker. Deze regelt ook de randvoorwaarden, zoals de communicatie met begeleiders, huur van fietsen, reflecterende hesjes etc. 

Kinderen doen de praktijkles in principe op hun eigen fiets. Voorafgaand aan de les wordt gecontroleerd of de fiets aan de voorwaarden voor een veilige fiets voldoet. Als leerlingen geen fiets hebben, of een fiets hebben die niet aan de eisen voldoet, kunnen ze een huurfiets gebruiken.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er wordt tijdens de eerste en derde les een kleine enquête afgenomen over het fietsen naar de middelbare school. Door het vergelijken van beide scores wordt een effectmeting gedaan.

Na afloop van het project ontvangen leerkrachten een online evaluatieformulier. Hierin kunnen zij feedback geven over de uitvoering van Op Weg naar het VO op hun school.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Verkeersplein Amsterdam
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes
Regio
Landelijk