OV4U

Leerlingen van de basisschool en in het voortgezet speciaal onderwijs leren zelfstandig gebruik te maken van het OV. De kinderen leren een keuze te maken voor hun vervoerwijze en hun reis met het OV te plannen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Per 1 januari 2023 is de score op stap 10 bijgesteld van ★★★ sterren naar ★ ster. Dit naar aanleiding van een herbeoordeling van de effectmeting volgens aangescherpte kwaliteitseisen.

Praktische informatie

Contactgegevens: Irene Janssens , tel. (073) 523 10 65, info@ov4u.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De handleiding voor de docent en de werkbladen zijn gebundeld in een lesmap en digitaal beschikbaar op CD. Daarnaast worden – plattegronden van de betreffende gemeente –  halte/verstrekstaten van de buslijnen in/om de betreffende gemeente – folders van mogelijke OV-bestemmingen (attracties).

Korte karakteristiek

OV4U is een lespakket over het Openbaar Vervoer (OV). Kinderen leren in een mix van theorie en praktijk om zelfstandig en veilig gebruik te maken van het OV. Het lespakket is beschikbaar voor het basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs.

Methodiek

Basisonderwijs

Het lespakket OV4U voor het basisonderwijs maakt kinderen in vijf lessen wegwijs in het openbaar vervoer. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen leren een verstandige keuze te maken uit totale aanbod aan vervoerwijzen (fiets, te voet, auto, openbaar vervoer) en leren omgaan met de OV-chipkaart. De lessen zijn opgebouwd volgens de thema’s: plannen, verkennen en doen. Kinderen maken tevens kennis met facetten van een ov-bedrijf (verschillende typen openbaar vervoer, haltes, reclame, personeel etc.), een reis (dienstregeling, reisinformatie, de OV-chipkaart etc.) en gaan in de afsluitende les ook daadwerkelijk op pad om het geleerde in praktijk te brengen. Tijdens deze tocht (eventueel in de vorm van een stempeltocht) gaan leerlingen met diverse soorten openbaar vervoer (bus, trein, tram, etc.) op pad op basis van een routebeschrijving die gezamenlijk met de docent  en de leerlingen is gemaakt en kunnen ze onderweg opdrachten maken. Ouders en ov-bedrijven worden bij het project betrokken.

Speciaal onderwijs

Het lespakket OV4U voor speciaal onderwijs maakt jongeren op VSO-scholen in vijftien lessen wegwijs in het openbaar vervoer. De lessen zijn zorgvuldig opgebouwd volgens de thema’s: plannen, verkennen en doen, waarbij rekening is gehouden met eventuele niveauverschillen tussen leerlingen. Via een algemene verkenning van het openbaar vervoer, wordt kinderen in een modulevorm meer geleerd over reizen met de OV-chipkaart per bus en trein. Zo leren kinderen een concrete busreis met de OV-chipkaart vanaf school te plannen en maken ze de reis in kleine groepjes met een begeleider. Ook het reizen met de trein komt in theorie en praktijk aan bod en varieert van het kopen van een kaartje tot het vinden van de weg op het station en het perron. De leerling sluit de lessenserie af met een toets die wordt beloond met een OV-certificaat. Als in de praktijk is gebleken dat een leerling redelijk zelfstandig, veilig en zonder al te veel problemen reizen met trein en bus kan plannen en uitvoeren, kunnen de vaardigheden worden afgesloten met een toets. De leerling krijgt de opdracht om naar een bepaalde bestemming te reizen. Hij of zij moet zelfstandig de route plannen en uitvoeren. De voorbereiding en de reis zelf, worden door een begeleider gevolgd. Ouders en ov-bedrijven worden bij het project betrokken.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De lesmap OV4U geeft per les informatie over leerdoelen, de organisatie van de les en het benodigde materiaal. Voorbeeldbrieven en werkbladen worden op cd-rom bijgeleverd. Iedere les duurt ± 1 uur. In de afsluitende les wordt daadwerkelijk een reis gemaakt met het OV. De voorbereiding van deze les vergt extra tijd van de docent. OV4U is als standaardmap beschikbaar, maar om beter aan te sluiten op de beleving van kinderen wordt deze regelmatig ‘op maat’ gemaakt voor regio’s en provincies.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In de provincie Gelderland heeft een evaluatie plaatsgevonden naar de waardering van het pakket, met positieve resultaten. Het pilotproject in Zaanstad is geëvalueerd door de betrokken partijen.
Het effect van OV4U is (nog) niet geëvalueerd.

Conclusie

OV4U is een project waarbij kinderen leren zelfstandig gebruik te maken van het OV. De kinderen leren een keuze maken voor hun vervoerwijze en hun reis met het OV te plannen. Het project gaat niet zozeer in om het verkeersveilig gedrag in het OV. Een project als ‘Luisteris’, waarbij wel meer aandacht wordt besteed aan gedrag(sregel) in het OV, kan hierop een goede aanvulling zijn.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Mobycon
Doelgroep
4-12 jaar, 12-16 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
OV