Een directe en actieve interventie

De totale interventie duurt 2 tot 2,5 uur. Hiervan wordt het eerste uur door bureau Halt verzorgd en heeft als focus Alcohol & Verkeer. Het laatste uur tot anderhalf uur wordt verzorgd door Zereen en borduurt verder op het eerste uur, maar voegt daar elementen als groepsdruk, persoonlijke ervaringen en de actualiteit aan toe.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Stichting Zereen, contactpersoon: Gerard van Jaarsveld, 076-5329212/06-29593257, info@zereen.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De totale interventie duurt 2 tot 2,5 uur. Hiervan wordt het eerste uur door bureau Halt verzorgd en heeft als focus Alcohol & Verkeer. Het laatste uur tot anderhalf uur wordt verzorgd door Zereen en borduurt verder op het eerste uur, maar voegt daar elementen als groepsdruk, persoonlijke ervaringen en de actualiteit aan toe.

Korte karakteristiek

Bureau Halt: Alcohol & Verkeer:
Na een korte introductie van de gastdocent en uitleg van deze les, begint de les vrij simpel en toegankelijk, met vragen zoals: wie kent buro Halt? Heeft iemand ervaring met Halt? Wat doet Halt? En met een bruggetje komt het onderwerp vervolgens op het thema alcohol. De gastdocent betrekt de leerlingen door toegankelijke vragen te stellen en door dóór te vragen op hun antwoorden, zoals: Wie heeft er ervaring met alcohol? Wat doet alcohol met je? 

Zereen:
De interventie begint over verlieservaringen die kunnen ontstaan door gebeurtenissen zoals een verhuizing, verlies van werk, scheiding et cetera. Daarna volgt het persoonlijke – dus concrete – verhaal van een moeder over hoe het is om je dochter te verliezen als gevolg van drugs, alcohol en groepsdruk in het verkeer. Hoe anderen over verlieservaringen denken, maar ook hoe er kan worden omgegaan met verlieservaringen.

Vervolgens is er de verliesoefening, die leert hoe weinig je te zeggen hebt in bepaalde situaties en dat je ook kunt leren met verlieservaringen om te gaan.

Methodiek

Deze interventie is een combinatie-interventie van Bureau Halt en Stichting Zereen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Onder verkeerseducatie verstaan Halt en Zereen elke vorm van formeel of informeel onderwijs dat zich richt op het aanleren en verbeteren van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn voor een veilige verkeersdeelname en inclusief de wil om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Deze voorlichting is een samenspel tussen Halt en Zereen en kent een afwisseling in instructie en oefening. De les richt zich op het gedrag, heeft een duidelijke relatie met verkeersveiligheid en houdt rekening met afwijkend gedrag en biedt daarnaast de mogelijkheid om te leren van eigen ervaringen. Ongelukken kunnen het gevolg zijn van het gebruik van alcohol en drugs in combinatie met groepsdruk, door deze persoonlijke ervaringen bespreekbaar te maken komen ook morele aspecten aan de orde.

Na de les kent de doelgroep (scholieren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar) het belang van veilig gebruik van de fiets én de belangrijkste factoren bij een slecht verkeersgedrag door het gebruik van alcohol, drugs en weet de doelgroep wat de invloed van groepsdruk kan zijn. Daarnaast weet de leerling ook wat het gevolg voor hem én de ander zijn.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Deze interventie van Stichting Zereen is innovatief en gewaagd. Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald. Daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere interventie.

Halt en Zereen zorgen voor de inhoud van de les en de benodigde materialen. De opdrachtgever zorgt voor in overleg voor een digi-board en goede geluidsinstallatie. Alsmede wordt overleg met de opdrachtgever worden leerlingen en ouders geïnformeerd en indien nodig nazorg geregeld.

N.B. Leerlingen worden, als zij dat wensen, door eigen leerkrachten of door medewerkers van Zereen opgevangen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Medio 2e helft 2019 zal Onderzoeksbureau Tabula Rasa starten met een wetenschappelijk effectmeting. Zie http://tabularasa.nl/

Samenvatting

De les van Halt en Stichting Zereen is gewaagd, actueel en vernieuwend. Aansprekende (actuele) gebeurtenissen worden als voorbeeld aangehaald, daarnaast worden humor en verdriet ingezet om leerlingen te activeren en te betrekken bij deze bijzondere voorlichting.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Stichting Zereen
Doelgroep
12-16 jaar, 16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs, Dagelijkse routes, Groepsdruk
Vervoerswijze
Auto, E-bike, Fiets, Motor, OV, Passagier, Scooter of bromfiets, Voetganger, Zwaar verkeer
Regio
Landelijk