Nationale Verkeerslab

Het Nationale Verkeerslab van ZAT Projectenbureau is een spelshow voor scholieren van het voortgezet onderwijs (onderbouw) of bovenbouw basisonderwijs. Onder leiding van verkeerswetenschappers en professoren (acteurs en docenten) spelen scholieren de hoofdrol in een spannende klassenstrijd van een lesuur om uit te maken wie de beste is inzake verkeersveilig gedrag en/of om verkeersveilige maatregelen in praktijk toe te kunnen passen nabij school of tijdens de school-thuis-route. Het ervaren, demonstreren en in sneltreinvaart oplossingen bedenken voor complexe verkeerssituaties staat centraal.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Per 1 januari 2023 is de score op stap 10 bijgesteld van ★★★ sterren naar ★ ster. Dit naar aanleiding van een herbeoordeling van de effectmeting volgens aangescherpte kwaliteitseisen. 

Praktische informatie

Contactinformatie: Henk Koop, info@koop-co.nl, tel. 0521-345244
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Het Nationale Verkeerslab wordt uitgevoerd tijdens een lesuur op een school van het voortgezet onderwijs (onderbouw) of bovenbouw van het basisonderwijs. In dat lesuur worden twee klassen uitgenodigd om deel te nemen. De verkeerseducatie zal op intensieve wijze plaatsvinden binnen het afgesproken lesuur.  

Korte karakteristiek

Scholieren van het voortgezet onderwijs (onderbouw) of bovenbouw basisonderwijs spelen onder bezielende leiding van verkeerswetenschappers en professoren (acteurs en docenten) de hoofdrol. Een echte klassenstrijd waarin men in teamverband in een lesuur van minimaal 45 of maximaal 60 minuten op intensieve wijze allerlei verkeerssituaties op moet lossen, vragen moet beantwoorden en opdrachten moet uitvoeren. In een nagebouwde laboratorium met computerschermen, monitoren en simulatoren zullen scholieren gevaarlijke verkeerssituaties moeten verbeteren (bijvoorbeeld nabij de school), diverse vragen (quizvormen) in sneltreinvaart moeten beantwoorden, en getoetst worden op verkeerskennis en mobiliteitsvaardigheden (fietssimulaties, reactie- en coördinatietesten m.b.t. afleiding). Hierbij is verantwoordelijkheid- en risicobesef belangrijk om als winnaars uit de bus te komen. Natuurlijk staan de fiets en allerlei afleidingsvormen centraal. Maar er is ook aandacht voor overige verkeersvormen waar de fietser op de school-thuis-route mee te maken kan krijgen. Tussendoor worden allerlei korte animaties getoond waarin het onverantwoordelijke gedrag van schoolgaande fietsers vanuit het perspectief van overige weggebruikers centraal staan. Dit is de opmaat voor enkele discussierondes. De winnende klas krijgt een passende prijs in het Verkeerslab uitgereikt.    

Leerdoelen
Binnen het Nationale Verkeerslab staan de volgende leerdoelen en onderdelen centraal: 

  1. Gebruik van de fiets in relatie tot de omgeving (verlichting, kleding, remmen & tassen) 
  2. Attentiewaarde voor de omgeving waarin men rijdt (sociaal verantwoord rijgedrag op de openbare weg, met drieën fietsen, bellen, gamen & muziek luisteren) 
  3. Elementaire en evidente verkeersregels ten aanzien van de verbetering van je eigen verkeersveiligheid (oversteken, afslaan, rood licht, rotondes & voorrang namen of verlenen) 
  4. Wees proactief en alert in het verkeer, spreek elkaar sneller aan, corrigeer je vrienden/ vriendinnen en daag je verkregen inzichten over op andere jongeren (groepsdruk doorbreken). 

Methodiek

Het Nationale Verkeerslab richt zich vooral op leren door sociale interactie. Leren met, van en door elkaar onder begeleiding van acteurs en docentes in de rol professoren in een spelshow. Leren door te doen en te ervaren, is de doelstelling op langere termijn. Het Nationale Verkeerslab wil immers het bewustwordingsproces en imitatieleren stimuleren De acteurs in de rol van professoren/spelleiders spelen in op het zelfvertrouwen en waardering van leerlingen door hen actief bij het spel te betrekken door middel van voorbeelden geven, vragen stellen, motiveren, beantwoorden, discussiëren over het onderwerp en gezamenlijk komen tot oplossingen. De reden dat het Nationale Verkeerslab met behulp van „foutieve‟ voorbeelden (animaties op scherm) wil confronteren is dat het Verkeerslab jongeren bewust wil maken van (foutieve) keuzes. Leren is meer gebaat bij het nuchter onder ogen durven en kunnen zien van tegenstellingen, zodat deze vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en toegepast kunnen worden. 

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren is het team van het Nationale Verkeerslab van mening meer interactie en reactie bij de jongeren uit te lokken. Het Nationale Verkeerslab maakt daarom gebruik van nieuwe mediatechnieken (fietssimulatie met brillen) om de interventie meer kracht bij te zetten; horen, zien en ervaren. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het Nationale Verkeerslab betreft een zogenaamde kant-en-klaar project, hetgeen impliceert dat men alleen een geschikte ruimte op de begane grond (bijvoorbeeld een aula, kantine of sportzaal) beschikbaar moet stellen. Het Verkeerslab wordt een dagdeel ingezet. Bijvoorbeeld van 09.00 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 16.00 uur. Er kunnen maximaal 2 klassen per lesuur van 45 tot maximaal 60 minuten deelnemen. Dus maximaal 8 klassen per dagdeel. Het Verkeerslab team neemt zelf alle presentatiematerialen inclusief geluid mee.    

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Op dit moment heeft er nog geen wetenschappelijke effectmeting plaatsgevonden. Dit is echter wel op korte termijn gepland.  

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ZAT Projectenbureau
Doelgroep
4-12 jaar, 12-16 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk