PEER Drive Clean!

PEER Drive Clean! is een project waarbij promotieteamleden van Responsible Young Drivers (RYD) een theorieles verzorgen bij een rijschool. Hierbij komt op interactieve wijze het onderwerp alcohol- en drugs in het verkeer aan de orde. Gedurende de les ervaren deelnemers ook door middel van ‘alcohol- en drugsbrillen’ wat de effecten hiervan zijn. Met het programma wil RYD de jonge leerling bestuurders bewust maken van de gevaren én de gevolgen van het rijden onder invloed. Uiteindelijk doel is om het aantal ongevallen dat te wijten is aan rijden onder invloed in deze doelgroep te verminderen. De les wordt verzorgd door ‘peers’; jongeren die dicht bij de doelgroep staan.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★
7. Handing en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product


Uitleg over het volledige toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, tel. 06-30 00 60 25
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Cursus met theorie- en praktijkonderdeel. PEER Drive Clean! richt zich op jongeren die een rijopleiding voor het rijbewijs B volgen (tussen de circa 16 en 24 jaar)

Korte karakteristiek

Het programma begint met een kort klassikaal theoriedeel, waarbij het thema aan de hand van stellingen over alcohol en drugs wordt geïntroduceerd. Dit wordt gevolgd door een praktijkonderdeel waarbij cursisten buiten met alcohol- en drugsbrillen op lopend een parcours afleggen, om het effect van alcohol- en drugs op de waarneming en de motoriek te ervaren. Het vervolg van het programma vindt weer klassikaal plaats. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan de orde, waaronder de feiten over alcohol- en drugs in het verkeer. Ook komen de juridische gevolgen van het rijden onder invloed van alcohol- en drugs  aan bod.
Doelen van dit programma:

  1. Deelnemers zijn in staat peer-pressure te weerstaan en zelfstandig keuzes te maken op het gebied van verkeersveiligheid.
  2. Deelnemers kunnen de lichamelijke en geestelijke effecten van alcohol/drugs en de negatieve effecten hiervan op de rijvaardigheid benoemen.
  3. Deelnemers zijn zich bewust van de negatieve consequenties van het rijden onder invloed en willen dit voorkomen.

Methodiek

RYD wil dat jongeren overtuigd raken van de ernst van de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. PEER Drive Clean is een interactieve les waarbij jongeren worden ingezet om deze boodschap op een positieve manier over te brengen op hun leeftijdsgenoten, en hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Dit gebeurt door een informele sfeer te creëren, en als gelijkwaardige met de jongeren over alcohol en drugs te praten. De bedoeling is om samen met de jonge leerling bestuurders eigen risicosituaties te benoemen waarbij het gebruik van alcohol en drugs en het besturen van een auto gemakkelijk kunnen plaatsvinden, en te bedenken hoe zij dergelijke risicosituaties kunnen vermijden.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

PEER Drive Clean!  vindt plaats in samenwerking met rijscholen. RYD verzorgt bij de rijscholen een theorieles, die in het teken staat van alcohol en drugs in het verkeer. Per les kan een groep van 10 tot 20 leerlingen worden bereikt. De les wordt verzorgd door twee ‘peers’ en vindt doorgaans plaats in de avond of in het weekend overdag. Het programma wordt uitgevoerd op de locatie van de rijschool. Voor het theorieonderdeel is een klaslokaal nodig waar genoeg plaats is voor een groep van 10 tot 20 deelnemers. Het praktijkonderdeel vindt buiten plaats. Er moet voldoende ruimte  zijn om een kort parcours met pionnen uit te zetten (minimaal 20m2).

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Dit programma is niet wetenschappelijk geëvalueerd. Wel wordt vooraf aan en na afloop van de les middels een vragenlijst geïnventariseerd of er een attitudeverandering heeft plaatsgevonden onder deelnemers, op twee stellingen.    

Conclusie

PEER Drive Clean! heeft als doel jonge leerling bestuurders bewust te maken van de gevaren en gevolgen van het rijden onder invloed. Dat gebeurt via een les op een rijschool met theorie- en praktijkdeel. Belangrijke feiten op het gebied van alcohol en drugs in het verkeer worden op interactieve wijze behandeld. Daarnaast ervaren jongeren zelf hoe het is om “onder invloed” motorische handelingen uit te voeren. De les wordt verzorgd door leeftijdsgenoten van de deelnemers.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Onderwerp
Alcohol of drugs, Gevaarlijk gedrag, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk