Escape Deapp

Tijdens het project Escape Deapp spelen de jongeren een online escaperoom. Deze online escaperoom leert jongeren om op een bewuste manier om te gaan met hun telefoon. Het doel is dat jongeren de (sociale) druk en het automatisme leren te weerstaan en om meer JOMO te kunnen zijn. Met JOMO bedoelen we de Joy Of Missing Out: even genieten van waar je op dat moment mee bezig bent, zonder gestoord te worden. Door afleiding bij de kern aan te pakken zullen jongeren ook in het verkeer minder afleiding van de telefoon ervaren.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Geke van der Veen, geke@teamalert.nl, tel. 030-2232893
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Escape Deapp is een verkeerseducatieproject voor middelbare scholieren uit de bovenbouw. Het project heeft twee speelscenario’s: Ofwel de jongerenvoorlichter begeleidt op afstand digitaal het project. Ofwel, de jongerenvoorlichter komt naar de school en begeleidt het project in de klas. In beide scenario’s wordt de escape room online gespeeld. Middels dit concept kan TeamAlert jongeren altijd blijven bereiken, ook in tijden van thuisonderwijs). Per sessie nemen minimaal 15 leerlingen deel. Een sessie duurt 90 minuten.

Korte karakteristiek

Tijdens het project Escape Deapp spelen de jongeren een online escaperoom. Deze online escaperoom leert jongeren om op een bewuste manier om te gaan met hun telefoon. Het doel is dat jongeren de (sociale) druk en het automatisme leren te weerstaan en om meer JOMO te kunnen zijn. Met JOMO bedoelen we de Joy Of Missing Out: even genieten van waar je op dat moment mee bezig bent, zonder gestoord te worden. Door afleiding bij de kern aan te pakken zullen jongeren ook in het verkeer minder afleiding van de telefoon ervaren.

Methodiek

  1. Online escaperoom: Tijdens de escaperoom staat het doel van de escaperoom centraal, namelijk het hacken van de app. Tevens wordt de basis gelegd voor gedragsverandering. In de escaperoom ervaren de jongeren middels een ervaringselement wat afleiding met je doet en maken ze kennis met termen als FOMO, JOMO en MONO. Het oplossen van de puzzels om het doel van de escaperoom te halen is tijdens het spelen het belangrijkste. Het team dat het snelst de app weet te hacken wint. Dit competitie-element verhoogt de betrokkenheid van de deelnemende jongeren bij het project. Tijdens de escape room wordt bovendien de techniek narratieve transportatie ingezet. Dit houdt in dat de jongeren cognitief en emotioneel zo betrokken raken bij een verhaal, waardoor de omgeving een mindere rol speelt en dus geen afleiding kan bieden. Het zorgt  ervoor dat de jongeren beginnen mee te leven met de hoofdpersonen. Deze techniek zorgt ervoor dat jongeren open staan voor gedragsverandering. Middels het verhaal wordt er gewerkt aan het zetten van een negatieve attitude tegenover de druk van sociale media. De jongeren worden namelijk meegenomen in het verhaal waarin het hoofddoel is om de ontwikkeling van een nieuwe app die enorm afleidt tegen te gaan.
  2. Nabespreking: Vervolgens wordt er tijdens een nabespreking gereflecteerd op wat er inhoudelijk gezien in het verhaal en de puzzels van de escaperoom gebeurt. Tijdens de nabespreking wordt teruggekoppeld naar de inhoud van de escaperoom waardoor de escaperoom en de escaperoom en de nabespreking niet los van elkaar staan. De nabespreking zorgt dat de jongeren het geleerde uit de escaperoom meenemen in het echte leven. Dit heet ook wel een transfer en maakt dat inhoudelijk en educatief gezien de nabespreking het belangrijkste deel van het project is. In de nabespreking staan de leerdoelen van het project centraal. De nabespreking start met een groepsgesprek waarin de jongeren de kans krijgen om even stoom af te blazen na het spelen van de escaperoom. De jongerenvoorlichter bespreekt de puzzels na aan de hand van de PowerPoint-. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de puzzels die gericht zijn op de veranderdoelen van het project. Ook wordt er dieper ingegaan op het ervaringselement in de escaperoom. In het groepsgesprek wordt de techniek self-persuasion ingezet: de jongeren overtuigen zichzelf van het gewenste gedrag (MONO zijn in het verkeer en JOMO zijn). Door selectief te kiezen welke jongeren de jongerenvoorlichters aan het woord laten, en door sturende vragen te stellen sturen zij het gesprek richting een positieve sociale norm. Ook delen de jongeren handelingsalternatieven met elkaar om JOMO te zijn. Tot slot formuleren de jongeren middels een vragenlijst in Typeform een goed voornemen om MONO te zijn in het verkeer en om JOMO te zijn in een situatie naar keuze. Het is een uitgebreide vorm van een implementatie intentie, met back-up plan.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Escape Deapp is een verkeerseducatieproject voor middelbare scholieren uit de bovenbouw. Het project heeft twee speelscenario’s: Ofwel de jongerenvoorlichter begeleidt op afstand digitaal het project. Ofwel, de jongerenvoorlichter komt naar de school en begeleidt het project in de klas. Dit wordt van te voren afgestemd met de contactpersoon. Indien het project op school plaatsvindt is hiervoor een klaslokaal nodig. Een sessie duurt 90 minuten. Indien het project volledig online plaatsvindt bijvoorbeeld wanneer we ons in een gedeeltelijke lockdown bevinden en externe partijen tijdelijk niet welkom zijn op scholen. ontvangt de contactpersoon een link naar het online programma.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Effect- en evaluatieonderzoeken van TeamAlert zijn altijd uitgevoerd naar de richtlijnen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV ondersteunt TeamAlert bij het opzetten en uitvoeren van haar effectonderzoek, door een onafhankelijk kwaliteitscontrole uit te voeren over de gehanteerde werkwijze binnen deze onderzoeken. Op het moment worden de evaluatieonderzoeken naar het project uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
TeamAlert
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Groepsdruk
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk