Fight Your Inner Monkey

Fight Your Inner Monkey laat jongeren op een interactieve manier ervaren wat groepsdruk is. Groepsdruk is van grote invloed op onveilig verkeersgedrag van jongeren. In twee lessen en een huiswerkopdracht gaan zij aan de slag met het thema groepsdruk en maken zij in groepjes een film over het onderwerp. Ook delen zij ervaringen met elkaar en voeren ze samen discussies. Want jongeren simpelweg vertellen over groepsdruk en hoe dit kan leiden tot onveilige situaties, werkt niet. Zij moeten dit zelf ervaren en dat kan nu met het lespakket van Fight Your Inner Monkey. Het lespakket is voor jongeren van 15 t/m 17 jaar van het voortgezet onderwijs en MBO.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactinformatie: Branko Olij, b.olij@veiligheid.nl, tel. 06-38322141
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Het lespakket van Fight Your Inner Monkey bestaat uit een gastles, een huiswerkopdracht en een vervolgles die door de eigen docent wordt gegeven.  

Korte karakteristiek

Het doel van de lessen is om jongeren bewust te maken van groepsdruk en hoe dit kan leiden tot onveilige situaties. Het lespakket Fight Your Inner Monkey helpt jongeren bij het maken van veilige keuzes en leert hen hoe zij risicovol na-aapgedrag voorkomen. Leerlingen ervaren in de lessen dat ook zij gevoelig zijn voor groepsdruk. Zo betrekken ze de boodschap van Fight Your Inner Monkey op zichzelf. Tijdens de lessen ervaren leerlingen wat groepsdruk is en welke gevolgen dit kan hebben op hun eigen gedrag in het verkeer. Deze bewustwording is nodig als basis voor het zelfstandig maken van keuzes die goed en veilig zijn voor jezelf en voor anderen.

Met betrekking tot het veilig handelen van jongeren in het verkeer speelt het lespakket met bovenstaande aanpak in op tactisch en strategisch niveau, en op het niveau van persoonlijke levenstaken.

Methodiek

De lessen van Fight Your Inner Monkey bestaan uit vier onderdelen:

Onderdeel 1: Introductie op het thema
Leerlingen ervaren dat ook zij gevoelig zijn voor groepsdruk en krijgen uitleg over het thema. Na de introductie kiezen zij een situatie uit waarin groepsdruk in het verkeer een rol speelt. De discussie wordt op gang gebracht aan de hand van wetenschappelijke experimenten en filmpjes.

Onderdeel 2: Voorbereidingen voor de film
In groepjes schrijven leerlingen een script voor de film die ze gaan opnemen. Zij maken een storyboard en een draaiboek met behulp van de hand-outs die is bijgevoegd in de lesbrief.

Onderdeel 3: Film maken
Leerlingen nemen de scenes op en monteren de film. In de hand-outs staan er tips voor het filmen en monteren.  

Onderdeel4: Presentatie en afsluiting
Leerlingen presenteren aan elkaar de films die er gemaakt zijn. Ter afsluiting wordt gesproken over wat zij geleerd hebben over groepsdruk in het verkeer en de rol die dit speelt in hun eigen leven.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De lessen zijn geschikt voor leerlingen van de derde/vierde klas van het VMBO, HAVO en VWO. Ook op het MBO kunnen de lessen worden gegeven. Het onderwerp groepsdruk is zowel een vak- als sectoroverstijgend onderwerp. Om een abstract en moeilijk thema als groepsdruk bespreekbaar te maken voor jongeren, werkt het goed jongeren aan de slag te laten gaan met een concrete opdracht; het maken van een film. De lesbrief is daarom in eerste instantie ontwikkeld voor het vak Culturele en Kunstzinnig Vorming (CKV). De lessen kunnen echter ook gegeven worden tijdens mentorlessen of Maatschappijleer. Op het MBO is een burgerschapsproject zeer geschikt.

Voor de uitvoering van Fight Your Inner Monkey worden geen speciale eisen gesteld aan de locatie, niet anders dan een regulier leslokaal met een digibord met internet. De gastles duurt een blokuur. De vervolgles (beoordeling filmpjes) die door de schooldocent wordt gegeven, kan in een lesuur worden afgerond.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek 

Fight Your Inner Monkey is in het najaar van 2013 uitgetest op het Lauwerscollege in Friesland. Deze pilot is geëvalueerd met een effectstudie. Daaruit bleek dat de lesbrief met enthousiasme is ontvangen door zowel leerlingen als docenten. Uit de effectstudie blijkt dat de lesbrief geschikt is om een moeilijk en abstract thema als groepsdruk zo te presenteren dat het jongeren interesseert en aansluit bij hun belevingswereld. De aanpak om het onderwerp groepsdruk bespreekbaar te maken middels het maken van films is succesvol. Het maken en samen kijken naar de films wordt door de leerlingen als zeer positief gewaardeerd. De lessen hebben ook het beoogde gewenste effect; jongeren hebben – in vergelijking met de leerlingen op de controleschool – meer kennis over groepsdruk en zijn zich meer bewust van situaties waarin groepsdruk voorkomt.

In het schooljaar 2022-2023 hebben 3 studenten van de Universiteit Utrecht een onderzoek samen met VeiligheidNL uitgevoerd. Binnen het onderzoek is het effect en het proces van het lespakket geëvalueerd. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen of het lespakket werkt, hoe het werkt en onder welke voorwaarden. De effectevaluatie bestond uit een voormeting en nameting bij leerlingen, met zowel een interventiegroep (die het lespakket volgde) als een controlegroep. Daarnaast zijn er procesevaluaties bij leerlingen, docenten en gastdocenten uitgevoerd. Hierbij een overzicht van enkele resultaten:

  • In totaal hebben 56 leerlingen, 4 docenten en 2 gastdocenten meegewerkt aan het onderzoek;
  • Het lespakket heeft er niet voor gezorgd dat het herkennen van groepsdruk (in het verkeer) bij zichzelf of bij anderen is verbeterd of verslechterd. Daarnaast heeft het lespakket er niet voor gezorgd dat leerlingen meer/minder positieve en negatieve effecten van groepsdruk in het verkeer kunnen benoemen;
  • Het lespakket werd geaccepteerd door leerlingen, docenten en gastdocenten. Docenten waren (zeer) positief;
  • De implementatie van het lespakket werd als goed beoordeeld door de gastdocenten, met name omdat de inhoud van het lespakket goed kon worden toegepast tijdens de les;

Gastdocenten adviseren andere verkeersdocenten om aan de slag te gaan met het lespakket, mits aanpassingen worden gemaakt (zoals bij het maken van een filmpje als huiswerkopdracht).

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
VeiligheidNL
Doelgroep
12-16 jaar, 16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Gevaarlijk gedrag, Groepsdruk
Vervoerswijze
Auto, Fiets, Passagier, Scooter of bromfiets
Regio
Landelijk