Gastles nabestaanden van een verkeersslachtoffer

Het gaat bij deze gastles om bewustwording van de risico’s van verkeersdeelname en bewustwording van eigen (risicovol) verkeersgedrag. Het doel van de gastles is het tot stand brengen en/ of behouden van een realistische risicoperceptie en veilig verkeersgedrag.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie. 

Praktische informatie

Contactgegevens: Bianka Anderson-Meeuwse, 06-21823326, banderson@rpcz.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De Gastles Nabestaanden van een verkeersslachtoffer wordt gegeven tijdens twee aaneengesloten lesuren op het voortgezet onderwijs.

Korte karakteristiek

In het eerste lesuur staat het verhaal van een nabestaande van een verkeersslachtoffer centraal. De nabestaande vertelt over haar overleden kind, broer of zus en over de impact die het verkeersongeluk op het leven van de nabestaanden heeft.

In het tweede lesuur vindt een verdiepingsles plaats en wordt op een interactieve manier gesproken over risicogedrag in het verkeer. Welk risicogedrag laten de jongeren zelf zien? Welk risicogedrag willen zij veranderen? Doel van de les is bewustwording en de intentie van leerlingen om risicogedrag in het verkeer te veranderen.

Methodiek

Middels het verhaal van de nabestaande worden leerlingen bewust gemaakt van hun kwetsbaarheid in het verkeer. Door de interactieve verdiepingsles worden zij bewust van welk risicogedrag zij zelf laten zien in het verkeer. Tijdens de les worden leerlingen aangezet om hun gedrag te veranderen. Wat kunnen zij zelf doen om minder risico te lopen?

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De gastles is geschikt voor 3e en 4e klassen van het voortgezet onderwijs. De gastles wordt aangeboden op alle niveaus van (Speciaal) Voortgezet Onderwijs.

De gastles vindt plaats in een leslokaal waar gebruik gemaakt kan worden van een beamer met scherm of een digibord. Tijdens de gastles is er minimaal een docent in het lokaal aanwezig. Voor opvang van leerlingen die emotioneel worden, is er een schoolmaatschappelijk werker, counselor of andere deskundige aanwezig op school.

De school informeert ouders van de leerlingen middels een door RPCZ aangeleverde brief over de gastles.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er vindt effectmeting plaats doordat leerlingen tijdens de gastles hun risicogedrag in kaart brengen en dit na een aantal maanden nogmaals doen. Deze twee meetmomenten worden met elkaar vergeleken. Dit is geen wetenschappelijke effectmeting.

Samenvatting

RPCZ heeft, in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), een gastles ontworpen waarin nabestaanden van een verkeersslachtoffer vertellen wat hun dierbare is overkomen en wat de gevolgen zijn geweest voor de naasten van deze dierbare persoon. Gekoppeld aan dit verhaal worden jongeren aangezet tot nadenken over hun eigen gedrag in het verkeer en tot het overgaan tot veiliger verkeersgedrag.

Het gaat bij deze gastles om bewustwording van de risico’s van verkeersdeelname en bewustwording van eigen (risicovol) verkeersgedrag. Het doel van de gastles is het tot stand brengen en/ of behouden van een realistische risicoperceptie en veilig verkeersgedrag.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
RPCZ, Bianka Anderson-Meeuwse
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Alcohol of drugs, Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Groepsdruk, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Snelheid, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto, E-bike, Fiets, Motor, Scooter of bromfiets
Regio
Landelijk