Go Safe zonder invloed VR

Alcohol en vooral drugs spelen steeds vaker een rol bij verkeersongevallen. Met Go Safe zonder invloed VR krijgen jongeren van 13 tot 18 jaar informatie over de werking van alcohol en drugs en de negatieve gevolgen die het gebruik ervan kan hebben voor de verkeersdeelname. De jongeren ervaren zelf wat het betekent om onder invloed te rijden met behulp van een virtual reality ervaring met een VR bril.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Arjen de Groot (06-51866552), Gerard Post (06-51209247), info@gosafe.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Cursus met theorie- en praktijkdeel.

Korte karakteristiek

Het programma bestaat uit een klassikale theorieles (circa 1 lesuur) en een praktijkdeel met VR brillen (ca. 1 lesuur) en een afsluitende klassikale les van 45 min. In de theorieles krijgen de leerlingen uitleg over de werking van alcohol en drugs en over de negatieve gevolgen van het gebruik van deze middelen voor de rijvaardigheid. In het praktijkdeel rijden de leerlingen virtueel door een stad waarbij men steeds meer onder invloed van alcohol of drugs raakt. In de afsluitende les discussiëren de leerlingen over de juiste oplossingen/alternatieven om te voorkomen dat men onder invloed aan het verkeer deelneemt. Daarna wordt een commitment uitgesproken.

Methodiek

Een docent verzorgt het theoriedeel en geeft uitleg over de werking van alcohol en drugs. Wat doen beide stoffen: welke effecten brengen zij in het lichaam teweeg en op welke manier beïnvloeden zij de rijvaardigheid.
Om de jongeren te laten ervaren wat het betekent om onder invloed aan het verkeer deel te nemen, wordt met behulp van een VR bril het rijden onder invloed nagebootst. De leerlingen fietsen virtueel door een stad, langzamerhand wordt het effect van alcohol of drugs steeds groter. Uit pilotversies blijkt dat iedereen binnen afzienbare tijd betrokken raakt bij een ongeval/aanrijding. Er is een versie met alcohol en een versie met drugs op de bril.
In de afsluitende les gaan de leerlingen alternatieven bedenken om te voorkomen dat zij onder invloed naar huis rijden op of in een voertuig/rijtuig. Deze alternatieven presenteren zij in groepjes en er wordt afgesloten met een commitment op deze alternatieven. Iedereen maak een foto met de telefoon en zet deze in de favorieten.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De organisatie van Go Safe verzorgt de planning, implementatie, uitvoering, roosters maken, bemensing, voor en nametingen, product en procesevaluatie en evaluatie met de school en andere betrokkenen voor onze rekening. De school hoeft alleen tijd, ruimte en leerlingen ter beschikking te stellen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er zijn diverse voor- en nametingen alsmede product en procesevaluatie van dit programma uitgevoerd.

Samenvatting

Via het programma worden de belangrijkste feiten met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol en drugs behandeld. Tevens ervaren jongeren aan den lijve, wat het betekent om onder invloed van alcohol en drugs in het verkeer te bewegen.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Go Safe
Doelgroep
12-16 jaar, 16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk