JONGleren in het verkeer

De kern Jongleren in het verkeer bestaat uit:

  • een training voor de professionele opvoeders van de kinderopvangorganisatie en leerkrachten groep 1 en 2.
  • themaweken over verkeersveiligheid en veilig vervoeren voor kinderen van 0 tot 6 jaar (drie tot zes weken)
  • een informatiebijeenkomst voor de ouders/verzorgers en grootouders.

Rondom deze drie kernactiviteiten zijn tal van aanvullende initiatieven mogelijk. Er is een materialenkist, handboek met activiteitenbeschrijvingen om concrete verkeers-educatieve activiteiten met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters uit te voeren. Het programma past hierdoor ook goed in een VVE samenwerking.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.B. Er zijn voor ieder onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie..

Praktische informatie

Contactgegevens: Provincie Utrecht (voor meer info, lees ‘Aanvullende Informatie’ onderaan de pagina)
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

JONGleren richt zich op kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers. Het is ontwikkeld op basis van pilots die in verschillende gemeenten zijn uitgevoerd. Het programma draait sinds 2005 met veel succes in tientallen gemeenten. De kern van het programma bestaat uit verkeersthemaweken voor de kinderen en een informatieve bijeenkomst voor de ouders en verzorgers. Daaromheen zijn allerlei aanvullende activiteiten mogelijk. 

Op kindcentra is JONGleren in het Verkeer uitstekend inpasbaar in methoden als Piramide, Uk en Puk, Doe meer met Bas en Kaleidoscoop. In de groepen 1 en 2 van de basisschool vormt JONGleren een speelse aanvulling op de verkeersmethode. In de uitvoering kunnen kindcentra en scholen samenwerking zoeken met bijvoorbeeld consultatiebureau, IKC, brede school en bibliotheek.

Korte karakteristiek

Het programma bestaat uit:

• een training voor professionele opvoeders in de kinderopvang en de leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool ,themaweken over verkeersveiligheid en veilig vervoeren voor jonge kinderen van 0-6 jaar uit te voeren middels een projectkist met verkeersmaterialen en handboek met usb-stick.
• een informatiebijeenkomst voor de ouders/verzorgers en grootouders.
Rondom deze drie kernactiviteiten zijn tal van aanvullende initiatieven mogelijk waaronder de fietsnetwerkbijeenkomst voor de locaties die in het verleden Jongleren in het verkeer hebben uitgevoerd.

Leerdoelen die met dit programma worden beoogd zijn:

• De professionele kinderopvang (de voorschoolse educatie), leerkrachten groep 1 en 2 betrekken bij de ontwikkeling van verkeersveilig gedrag van baby’s, dreumesen, peuters en kleuters.
• De peuter leert de basisprincipes van veilig oversteken, veilig buitenspelen en weet dat hij/zij de hulp moet inroepen van een volwassene.
• De kleuter herhaalt de basisprincipes van veilig oversteken en buitenspelen en deze worden uitgebreid met de basisprincipes voor veilig buiten fietsen. Gestart wordt met fietsvaardigheid (op- en afstappen, remmen, twee handen aan het stuur).
• Professionele opvoeders, leerkrachten  en ouders  kennis bieden ten aanzien van de ontwikkeling van jonge kinderen in relatie tot verkeer. Informatie geven over het juiste juist gebruik van kinderbeveiligingsmiddelen (bijvoorbeeld autozitjes en fietszitjes) bij het vervoer van kinderen zodat zij daarnaar kunnen handelen en er in hun verkeersgedrag rekening mee kunnen houden.

Methodiek

Tijdens de training worden de professionele opvoeders en leerkrachten groep 1 en 2  zich bewust van hun rol in de verkeerseducatie van jonge kinderen. Zij doen kennis en vaardigheden op over de ontwikkeling van jonge kinderen in relatie tot verkeer, het (inhoudelijk) organiseren van het project JONGleren in het verkeer en de bijbehorende materialen.  

Om de doelgroep ouders/verzorgers te bereiken is een belangrijke kernactiviteit van ‘JONGleren in het verkeer’ het organiseren en uitvoeren van een informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers. Wanneer hun kind jong is, blijken ouders meer open te staan voor informatie en voorlichting over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding om actief en zo bewust mogelijk met hun kind(eren) veilig aan het verkeer deel te nemen.

De andere belangrijke kernactiviteit betreft de organisatie van de verkeersweken voor de jonge kinderen.

Zowel de training voorafgaand aan de projectperiode als het projectboek en de handleiding, bieden duidelijke en praktische informatie voor de organisatie en de uitvoering. Naast de projectweken voor de kinderen en de informatiebijeenkomst voor de ouders/verzorgers kunnen nog allerlei extra voorlichtingsactiviteiten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in aansluiting op landelijke, provinciale en gemeentelijke campagnes. Dit vergroot het bereik van het programma.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het is van belang dat er wordt samengewerkt met een provinciale/gemeentelijke ‘kartrekker’ en de lokale kinderopvangorganisaties en basisscholen. Het opzetten en het uitvoeren van het programma vraagt de nodige voorbereiding. De training en het handboek bieden de voorwaardelijke ondersteuning. Voor een geslaagde projectrealisatie is een duidelijke projectopzet nodig en de inzet èn het enthousiasme van gemeente, leidinggevenden en professionele opvoeders in de kinderopvangorganisatie en/of basisschool.  Met als basis het projectboek (uitgewerkte verkeersactiviteiten) en de materialenkist, zijn er  leerzame en leuke verkeersactiviteiten te ontwikkelen, waarmee op een verantwoorde manier aandacht wordt besteed aan het onderwerp verkeersveiligheid en veilig vervoer.

Aanvullende informatie

Het project is een product vanuit een landelijke samenwerking met als eigenaar Provincie Utrecht. Per provincie zijn er aanbieders van JONGleren in het  verkeer. Algemene informatie kunt u krijgen via:

Op de website Jonglereninhetverkeer.nl vindt u aanvullende informatie evenals de facebookpagina https://www.facebook.com/Verkeerseducatie/

Evaluatieonderzoek

De volgende effectmetingen naar dit product zijn uitgevoerd:

 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Provincie Utrecht
Doelgroep
0-4 jaar, 4-12 jaar
Schooltype
Peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Auto, Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk