ANWB Streetwise Digitaal

In de doorlopende digitale leerlijn, ANWB Streetwise Digitaal, werken kinderen door middel van interactieve oefeningen op een speelse manier aan hun verkeerskennis op school. De lessen zijn door leerkrachten flexibel in te delen en via een online dashboard kunnen zij met weinig voorbereidingstijd en nakijkwerk de voortgang van leerlingen volgen.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Kyra de Boer, anwbstreetwise@anwb.nl, 088269
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Streetwise Digitaal wordt online via Basispoort aangeboden. Deze methode speelt zich af in de fictieve stad Streetwise. De stad bestaat uit allerlei verschillende buurten, door op zo’n buurt te klikken open je met de klas een avontuur. In een avontuur komen 4 lessen aan bod. In groep 1/2 t/m 4 is elke les klassikaal en duren de lessen tussen de 20 en 40 minuten. De verhaallijnen binnen een avontuur borduren vaak op elkaar voort. Vanaf groep 5 bestaat de leerlijn ook uit individuele lessen. De klassikale lessen zijn voor de groepen 5 t/m 8 ongeveer 20 minuten. Deze kunnen direct opgevolgd worden met een individuele les van ongeveer 15 minuten

Korte karakteristiek

De kinderen zijn niet alleen online actief, er vinden ook klassikale lessen plaats. De lessen zijn vormgegeven rondom verschillende didactische werkvormen, passend bij het leerjaar en het lesdoel. Didactische werkvormen zijn op te delen in verschillende groepen: instructie, interactie, discussie, opdracht, samenwerking, schrijven en spel. Iedere werkvorm komt in de leerlijn terug, voorbeelden van leselementen passend bij de didactische werkvormen zijn achtereenvolgens: voorlezen, klassengesprek, discussiëren in groepjes, poster maken, brainstormen, oplossingen opschrijven, scenario’s uitspelen. 

Groep 1/2 Het Streetwise-programma maakt de kinderen bewust van het verkeer en de bijbehorende verkeersgeluiden om hen heen. Ze leren het juiste gedrag met oversteken en spelen aan en leren hoe je veilig kunt meerijden in de auto.  

In groep 3 en 4 gaan de leerlingen aan de slag met verkeersregels, -situaties, -borden, -lichten en andere    verkeerselementen. De kinderen leren op welke plekken zij veilig kunnen lopen, fietsen en oversteken en welk gedrag daarbij hoort.

Streetwise maakt zichtbaar wat de remweg van een auto is (met en zonder reactietijd). De leerling past het gedrag hierop aan en begrijpt dat je niet zomaar de weg op kunt rennen. Dit verkleint de kans op een ongeval. In groep 5 en 6 moeten leerlingen de basis theoretische verkeerskennis beheersen, zodat zij het theoretisch verkeersexamen in groep 7 kunnen voltooien. Daarom richt Streetwise zich in deze groepen op het introduceren van de onbehandelde verkeersregels en het herhalen van de overige verkeersregels en leerdoelen. 

Groep 7/8 In het Streetwise-programma wordt voor deze leerlingen veel aandacht besteedt aan omgaan met groepsdruk, je eigen gedrag in het verkeer en anticiperen op overig verkeer.

Methodiek

De gebruikte werkvormen in Streetwise Digitaal zetten het kind centraal en zorgen ervoor dat ze zich met plezier kunnen ontwikkelen. Het is een speelse en spannende beleving, die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Hierdoor neemt de motivatie van de leerlingen om met de theorie aan de slag te gaan toe. Streetwise Digitaal maakt gebruik van storytelling en gamification. Gamification is het gebruiken van game-denken en gametechnieken, om spelenderwijs gedrag te veranderen en betrokkenheid te creëren. Het gebruikmaken van een verhaal, omgeving of context waarin de leerlingen opdrachten uitvoeren, maakt onderdeel uit van storytelling.

Met Streetwise Digitaal oefenen kinderen nieuw gedrag in een veilige omgeving. Zo bouwen ze niet alleen vaardigheden op, maar ook vertrouwen in het eigen kunnen. Leren door te doen staat centraal in deze methode. Met interactieve werkvormen gaan de leerlingen aan de slag en oefenen zij cognitieve en waar mogelijk fysieke vaardigheden, zodat zij met zelfvertrouwen en volgens de regels deel kunnen nemen aan het verkeer. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Na aanschaf van de digitale Streetwise verkeersmethode krijg je een verzoek tor het ondertekenen van onze verwerkersovereenkomst. Na ondertekenen krijg je toegang  via Basispoort waarna de school vanaf dat moment toegang heeft tot de online Streetwise omgeving met alle lesmaterialen. Deze lessen zijn volledig beschikbaar voor het digibord en kunnen ook geopend worden op de laptop/Chromebook.

Aanvullende informatie

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ANWB
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Speciaal onderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Groepsdruk, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Ouders of verzorgers, Snelheid
Vervoerswijze
Fiets, Motor, Passagier, Voetganger
Regio
Landelijk