Straatpraatshow

De Straatpraatshow is de allereerste Talkshow en journaalachtige theatershow in Nederland over verkeersveiligheid rondom de school voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Een deskundige presentatrice gaat in een talkshow achtige setting het gesprek aan met scholieren, schooldirectie, juffen/meesters en ouders over alles wat zicht op straat voor de school afspeelt. Ook de directe buren van de school worden betrokken. Terug van weggeweest; de beste en slimste schoolagent van Nederland. Altijd met zijn speurhond en politie Porsche op zoek naar verkeersovertreders rondom de school en op de drukke thuis-school-route.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Henk Koop, info@koop-co.nl, 0521-345244 
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De Straatpraatshow is een interactief en praktijkgerichte interventie/project van 1 lesuur (45 of 50 minuten) en wordt éénmalig gegeven zonder een opvolg les. Wel is er een (digitale) lesbrief beschikbaar om een vervolg les hieraan te besteden. Echter dit wordt door de school in eigen beheer uitgevoerd.     

Korte karakteristiek

Scholieren uit groep 7 of 8, ouders en juffen/meesters/directieleden worden in een talkshow achtige setting op school uitgenodigd om via een multimedia benadering te discussiëren over diverse situaties rond de school.

Bijvoorbeeld het wild parkeren bij scholen in de ochtend en middaguren, scholieren die zonder uit te kijken straten overrennen, scholieren die massaal worden gebracht als het maar een beetje regent, haastige ouders die scholieren afzetten en vervolgens niet goed uitkijken of verkeersregels in woonwijken negeren en het zelfstandig fietsen van huis naar school met een onveilige fiets en verkeersregels (o.a. afleidingsvormen en voorrangregels) onvoldoende interpreteren.

De doelstelling is om met elkaar gedragsoplossingen te bedenken die de veiligheid maar ook de betrokkenheid in de schoolomgeving vergroot. De talkshow leider zal ook de directe buren van de school bij de talkshow betrekken. Zij moeten  immers het drukke schoolverkeer met lede ogen aanschouwen. Zij kunnen aangeven hoe met de school de buurt veiliger en leefbaarder kan worden gemaakt. Een fietsenmaker laat via een filmpje een collectie ondeugdelijke fietsen van scholieren zien die dagelijks op een schoolplein staan.

Om de discussies en stellingenrondes af te wisselen is een acteur/actrice in de rol van onhandige schoolagent actief, die constant in zijn Politie-Porsche op zoek is naar verkeersovertreders in de buurt van de school. Dit zorgt voor de nodige hilariteit vooral als de agent de talkshow onnodig verstoord met verkeerde aannames. Dit om met name reacties vanuit de scholieren uit te lokken om zodoende onbewust correct gedrag bij de scholieren te bewerkstelligen. De 10 bordenquiz zal vragen stellen over de thema’s die voortkomen uit de talkshow. De winnaar ontvangt een passende prijs.         

Methodiek

De talkshow met theatrale elementen is een combinatie van interactie (discussies) en theatervorm. Discussie om gedachtewisselingen tussen de deelnemers uit te lokken en om elkaar van verschillende standpunten te overtuigen welke in het voordeel kunnen zijn om nieuwe ideeën te ontwikkelen welke de verkeersveiligheid rond de school te vergroten.

Theatervorm is een perspectief wisseling waarbij de leerlingen zich moeten verplaatsen in de gevolgen van onveilig verkeersgedrag om zodoende te leren veilig en verantwoord te kunnen handelen. Hierdoor ontstaat een dynamische les; interactief, boeiend en leerzaam voor de scholieren. Er is een kennisquiz om het geleerde tijdens de Straatpraatshow te toetsen .                                                                                                                                   

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarde

De Straatpraatshow is een kant-en-klare talkshow met theaterelementen en vergt een geringe inspanning van de basisscholen. Straatpraatshow neemt eigen materialen zoals multimedia presentatievormen inclusief geluid, beeld en schermen mee. De school faciliteert alleen in de benodigde ruimte (speellokaal, gymzaal of groot lokaal) en zorgt voor voldoende leerlingen (maximaal 60 leerlingen per lesuur) die een zitplaats in theatervorm hebben (rijen stoelen/banken met middenpad). Er worden maximaal 2 lesuren/talkshows uitgevoerd per school per dag. Vooraf wordt een draaiboek en alle relevante informatie over de Straatpraatshow. De straatpraatshow is niet geschikt als product voor het (V)SO en ISK.       

Aanvullende informatie

  • Zie website van www.koop-co.nl en kies onder rubriek projecten: Straatpraatshow 

Evaluatieonderzoek

Na afloop van de uitvoeringen worden onderwijsinstellingen gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Deze evaluatieformulieren worden eventueel gebundeld aan de opdrachtgever/subsidieverstrekker beschikbaar gesteld

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ZAT Projectenbureau
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk