Kilometervreters op de fiets

Het project Kilometervreters op de fiets helpt kinderen om op een leuke uitnodigende manier meer praktijkervaring op te doen. De basis van het project is simpel: de kinderen maken in drie weken tijd zo veel mogelijk fietskilometers. Ze gaan met de andere groep(en) een competitie aan. Er liggen leuke beloningen klaar, waardoor de kinderen gestimuleerd worden om extra hun best te doen om zo vaak mogelijk de fiets te pakken. Het resultaat: ze doen fietservaring op en de kinderen krijgen plezier in het fietsen. Het project is een aanvulling op de verkeerslessen op school. Het sluit aan op elke verkeersmethode en is goed in te passen bij projectmatig werken.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Contactinformatie: Veilig Verkeer Nederland, info@vvn.nl, tel. 088-5248800
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Oefenen is belangrijk om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om veilig deel te nemen aan het verkeer. Samen fietsen zorgt ervoor dat zowel de ouders als de kinderen meer vertrouwd raken in het verkeer. Kinderen krijgen meer fietservaring en de volwassenen zien wat het kind aankan in het verkeer.
De eigen sociale omgeving inzetten werkt bovendien stimulerend om van fietsen een gewoonte te maken. Ouders zijn eerder geneigd om hun kind vaker op de fiets naar school te brengen of laten gaan. Bijkomend voordeel is dat de deelnemers meer in beweging zijn, wat gezond is en ook ten goede komt aan het milieu.

Kilometervreters op de fiets is een project voor kinderen van groep 5 en 6, in het basisonderwijs, waarbij de kinderen in een periode van 3 weken met behulp van een kilometerteller en fietskaart bijhouden hoeveel kilometers ze fietsen.

Met dit project willen we kinderen zoveel mogelijk kilometers laten fietsen om ze meer fietservaring op te laten doen waardoor ze uiteindelijk veiliger door het verkeer bewegen. En ook niet onbelangrijk… door meer te fietsen, stimuleren we het fietsplezier van de kinderen!

Korte karakteristiek

Het project is als een competitie opgesteld om de kinderen intrinsiek te motiveren. Bij aanvang van het project ontvangen de kinderen een kilometerteller. Gedurende drie weken fietsen de kinderen zoveel mogelijk. Elke week wordt in de klas besproken hoe het gaat. De kinderen kleuren op hun eigen fietskaart de gefietste kilometers in. Met leuke vlogs en bonusopdrachten stimuleren wij de kinderen om de aandacht voor fietsen vast te houden en extra kilometers te maken. De winnende school ontvangt een leuk verrassingspakket.

De leerkracht begeleidt het project wekelijks in de klas door de kilometerstanden bij te houden en de bonusopdrachten door te nemen. Veilig Verkeer Nederland kan (indien gewenst) het installeren van de kilometertellers op zich nemen.

Methodiek

Met een competitie dagen we kinderen uit om meer te fietsen. Zo doen ze fietservaring op, waardoor ze uiteindelijk veiliger door het verkeer bewegen. Erg belangrijk, want kinderen in deze leeftijdscategorie nemen steeds vaker zelfstandig op de fiets deel aan het verkeer. En door meer te fietsen, stimuleren we het fietsplezier van de kinderen!De focus van ‘Kilometervreters op de fiets’ ligt op groep 5 en 6 van het basisonderwijs. Ouders/verzorgers van kinderen in deze leeftijdscategorie nemen vaak nog samen met hun kind deel aan het verkeer en zijn nauw betrokken bij het verkeersgedrag van hun kind(eren). Om die reden worden zij ook betrokken bij dit project.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het pakket voor het fietsproject ‘Kilometervreters op de fiets’ bestaat uit: 

  • Handleiding
  • Ouderbrief
  • Kilometerteller voor elk kind
  • Fietskaart voor elk kind
  • Schoolposter per school
  • Beloningen voor kinderen bij bereikte kilometers 

Verder zijn de volgende spullen nodig:

  • Kleurpotloden
  • Telefoon voor het maken van foto’s
  • Printer 

Om bij te houden hoe ver de kinderen gefietst hebben moeten de kilometertellers op hun fiets worden gemonteerd. Dit kunnen de kinderen zelf met hun ouders/verzorgers doen, ook kan Veilig Verkeer Nederland hierbij helpen door een hiervoor getrainde vrijwilliger te laten helpen.

Aanvullende informatie

Op zoek naar meer informatie over ‘Kilometervreters op de fiets’? Ga dan naar: Kilometervreters op de fiets | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl) of neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.

Evaluatieonderzoek 

We vragen leerkrachten na afloop naar hun bevindingen/ervaringen middels een online vragenlijst. Hierin komt onder andere aan de orde of het project aansluit bij de belevingswereld en het niveau van het kind, of de vormgeving aansprekend genoeg is en hoe de ouderbetrokkenheid is geweest.

De leerlingen krijgen een aantal vragen over hoe ze het project hebben beleefd. Er heeft nog geen wetenschappelijke effectmeting plaatsgevonden.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk