Opfriscursus Auto

Tijdens de VVN Opfriscursus auto gaan deelnemers aan de hand van filmpjes en een magazine het gesprek met elkaar aan. Dit gebeurt op basis van: 1. Alledaagse factoren die de verkeersveiligheid van de deelnemers beïnvloeden, 2. Persoonlijke uitdagen van de deelnemer, 3. Verkeersregels, en 4. Gevaarlijke ongevalsfactoren in het verkeer. De workshop wordt geleid door een expert van Veilig Verkeer Nederland. De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur en vindt in een informele setting plaats. Voor deelnemers die ook de rijvaardigheid willen opfrissen kunnen kiezen voor een praktijkrit in de eigen auto. Na afloop ontvangt de deelnemer persoonlijk en deskundig advies van een WRM gecertificeerde instructeur.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Servicecentrum Veilig Verkeer Nederland, info@vvn.nl, 088-524 88 00
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De VVN Opfriscursus Auto bestaat uit twee bijeenkomsten van 2 uur inclusief een pauze en biedt ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Tevens bestaat de mogelijkheid om onder leiding van een WRM gecertificeerde instructeur een praktijkrit te rijden in de eigen auto.  

Korte Karakteristieken

Bij de VVN Opfriscursus Auto ligt de nadruk op veranderende vitaliteit en bewustwording van fysieke kwetsbaarheid. Tijdens deze workshop worden alledaagse factoren besproken die de eigen verkeersveiligheid kunnen beïnvloeden en worden hierbij handelingsperspectieven gegeven. Ook worden veel voorkomende ongevalsfactoren besproken en worden verkeersregels doorgenomen. Tot slot krijgt de deelnemer de mogelijkheid om een praktijkrit te rijden met een WRM-gecertificeerde instructeur. 

Methodiek

De VVN Opfriscursus Auto is gerealiseerd op basis van design thinking. Dit betekent dat tijdens het ontwerpproces de inzichten en behoeften van de doelgroep centraal staan en het uitgangspunt vormen. Door deze gekozen aanpak zijn deelnemers van de VVN Opfriscursus Auto er zeker van dat de inhoud volledig aansluit bij de belevingswereld en wensen.

In plaats van een cursus waarbij de VVN-instructeur veel aan het woord is, gaan deelnemers tijdens de VVN Opfriscursus Auto aan de hand van filmpjes, opdrachten en het magazine met elkaar in gesprek in een informele sfeer. Dit gebeurt op basis van alledaagse factoren die de verkeersveiligheid beïnvloeden, de persoonlijke uitdagingen, verkeersregels en het bewust maken van veel voorkomende ongevallen. Dit workshop vindt plaats onder leiding van een expert getraind door Veilig Verkeer Nederland. Het doel van de workshop is dat deelnemers zich bewust zijn van de eigen beperkingen, compensatiegedrag en ervaring. Inzicht en bewustzijn van eigen handelen bevordert veilige verkeersdeelname. Optioneel kunnen deelnemers zich opgeven voor een praktijkrit dat begeleid wordt door een WRM-gecertificeerd instructeur.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Afdelingen van Veilig Verkeer Nederland organiseren de VVN Opfriscursus Auto in opdracht van gemeente, provincie, ROV of vervoerregio. Ook is het mogelijk dat een regionale projectleider van Veilig Verkeer Nederland in de betreffende provincie de organisatie op zich neemt. In overeenstemming worden afspraken gemaakt over het werven van deelnemers, het bespreken van een locatie, catering en de inzet van de WRM-gecertificeerd instructeur die ook door VVN is opgeleid.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen effectmeting gedaan door een onafhankelijke partij. Deze workshop is in 2022 geïntroduceerd. In 2024 vindt de eerste effectmeting plaats.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
16-25 jaar, 25-60 jaar, > 60 jaar
Onderwerp
Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk