PazzUp

PazzUp confronteert leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op verschillende manieren met de gevolgen van gevaarlijk gedrag op en rond het spoor. Het heeft tot doel om hun houding te beïnvloeden en daarmee ongevallen en vandalisme bij het spoor terug te dringen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Ramona Ezink, Ramona.Ezink@prorail.nl, tel. 06 28 59 46 53, publiekscontacten@prorail.nl
Kosten: Gratis

Verschijningsvorm

Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, een website, een educatie game en een leerlingenmagazine (PAzzUP). Daarnaast kan los of in combinatie met het lespakket een gastles worden aangevraagd. Dit loopt via www.pazzup.nl

Korte karakteristiek

Het lesmateriaal confronteert leerlingen op verschillende manieren met de gevolgen van gevaarlijk gedrag op en rond het spoor. Het heeft tot doel om hun houding te beïnvloeden en daarmee ongevallen en vandalisme bij het spoor terug te dringen.

Methodiek

Het lesmateriaal leent zich goed voor het doceren over oorzaken en achtergronden van gevaarlijk en onverantwoord gedrag. Het past daardoor ook in een meer algemene discussie over maatschappelijke normen en waarden. Door groepsdiscussies en door bijvoorbeeld het maken van een werkstuk kunnen leerlingen inzicht verkrijgen in de problematiek en hoe zij daar zelf mee omgaan. In het leerlingenmagazine staan onder andere een test en diverse interviews met personen uit de peergroep van deze leeftijdsgroep. De website sluit nauw aan bij het magazine en biedt interactieve onderdelen en een kennis test. Verder staan op de site een animatie van een treinongeluk, een werkstukhulp en talloze links. 

Het spel No-Game confronteert leerlingen met zeven portretten van leeftijdsgenoten, alle zeven hebben ze een ernstig ongeluk gehad op en rond het spoor. In de meeste gevallen met fatale afloop. Wat er precies is gebeurt, komen de leerlingen tijdens No-Game vanzelf achter. In elke (waargebeurde) situatie maken ze een keuze en het is dan aan hen om in te schatten wat de gevolgen ervan zullen zijn. (Let op dit spel is t/m augustus 2015 beschikbaar.)

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De docentenhandleiding biedt tips hoe het magazine en de site zijn in te zetten in de les. De gastles duurt een uur, wordt door een ProRailer gegeven en kan direct door de gastdocent gegeven worden. Het materiaal is geschikt voor maatschappijleer of het mentoruur.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is evaluatieonderzoek gedaan. Zo snel mogelijk zal dit opgenomen worden.

Conclusie

Dit project heeft tot doel jongeren bewust te maken van risicovol gedrag op en rond het spoor en de gevolgen daarvan. Daarbij wordt met name ook ingegaan op aspecten zoals groepsdruk en hun eigen houding t.a.v. gevaarlijk (verkeers)gedrag etc.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Prorail
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
OV